Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 116:1–9;Sk 8:12–13;Ap 13:23–33;Lk 24:36–49
(36 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 116 Ma armastan Issandat, sest ta kuuleb mu häält ja mu anumist, 
sest ta on pööranud oma kõrva minu poole ja ma hüüan teda appi oma eluaja. 
Surma võrgud ümbritsesid mind, surmavalla ängistused tabasid mind, ma sattusin ahastusse ja muresse. 
Aga ma hüüdsin appi Issanda nime: „Oh Issand, päästa mu hing!” 
Armuline on Issand ja õige, meie Jumal on halastaja. 
Issand hoiab kohtlasi; ma olin nõder ja tema aitas mind. 
Pöördu, mu hing, tagasi oma hingamisele, sest Issand on sulle head teinud! 
Sest sina kiskusid mu hinge surmast välja, mu silmad silmaveest, mu jala komistusest. 
Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate maal. 
Sakarja 8vaid külv peab õnnestuma: viinapuu annab vilja, maa annab saaki, taevas annab kastet, ja selle kõik annan ma pärisosaks selle rahva jäägile. 
Ja nagu te olete olnud needuseks paganate seas, Juuda sugu ja Iisraeli sugu nõndasamuti - kui ma teid päästan, saate te õnnistuseks. Ärge kartke, teie käed olgu tugevad! 
Luuka 24Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile: „Rahu olgu teile!” 
Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat. 
Ent tema ütles neile: „Miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? 
Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise! Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat!” 
Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. 
Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile: „Kas teil on siin mingit söögipoolist?” 
Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala, 
ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. 
Siis ütles Jeesus neile: „Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud.” 
Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama 
ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. 
Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. 
Teie olete nende asjade tunnistajad. 
Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!”