Piibel.NET
Otsing Ps 116,9;Lk 20,38;Ilm 21,10–14.21–27; Js 3,1–15
(29 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 116 Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate maal.
Jesaja 3 Sest vaata, Jumal, vägede Issand, võtab Jeruusalemmalt ja Juudalt toe ja toetuse, kõik leiva- ja veetoed,
sangari ja sõjamehe, kohtumõistja ja prohveti, ennustaja ja vanema,
viiekümnepealiku ja lugupeetud mehe, nõuniku, osava meistri ja lausuda oskaja.
Ja ma panen poisid neile vürstideks ning lapsed valitsevad nende üle.
Siis hakkab rahvas isekeskis rõhuma, üks ühte ja teine teist, noor tõuseb vana vastu ja vääritu auväärse vastu.
Kui vend haarab oma isakojas vennast: „Sul on kuub, ole meile juhiks ja võta see rusuhunnik oma käe alla!”,
siis tõstab too selsamal päeval häält, öeldes: „Ei ole minust haavasidujat, mu kojas ei ole leiba ega kuube: ärge pange mind rahva juhiks!”
Sest Jeruusalemm komistab ja Juuda langeb, kuna nende keel ja teod on Issanda vastu, et trotsida Aulise silme ees.
Nende näoilme tunnistab nende endi vastu, nad kuulutavad oma pattu salgamata otsekui Soodom. Häda nende hingedele! Sest nad teevad iseendile kurja.
Öelge õigele, et tema käsi käib hästi, sest nad saavad süüa oma tegude vilja!
Häda õelale! Tema käsi käib halvasti, sest ta kätetöö tasutakse talle.
Mu rahva sundijaks on laps ja teda valitsevad naised. Mu rahvas! Su juhid on eksitajad, nad muudavad valeks su radade suuna.
Issand tõuseb nõutama õigust, ta asub kohut mõistma rahvastele.
Issand läheb kohtusse oma rahva vanemate ja vürstidega: Te olete laastanud viinamäed ja teie kodades on vaestelt röövitu.
Mida te ometi mõtlete, tallates mu rahvast ja rutjudes vaeste nägu? küsib Jumal, vägede Issand.
Luuka 20 Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad temale.”
Ilmutuse 21 Ja ta kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis on alla tulemas taevast Jumala juurest
ja millel on Jumala kirkus, ning ta valgus on kõige kallima kivi sarnane, otsekui jaspis, mis hiilgab nagu mägikristall.
Sellel on suur ja kõrge müür ning kaksteist väravat ja väravate peal kaksteist inglit; ning väravate peale on kirjutatud nimed, mis on Iisraeli laste kaheteistkümne suguharu nimed.
Päevatõusu pool on kolm väravat, põhja pool kolm väravat, lõuna pool kolm väravat, õhtu pool kolm väravat.
Ja linna müüril on kaksteist aluskivi ning nende peal Talle kaheteistkümne apostli nimed.
Kaksteist väravat on kaksteist pärlit, iga värav ühest pärlist, ning linna tänav on puhtast kullast otsekui läbipaistev klaas.
Templit ma ei näinud seal, sest Issand, Kõigeväeline Jumal, on selle tempel, ning Tall.
Ja linnale ei ole vaja päikest ega kuud, et need talle paistaksid, sest Jumala kirkus valgustab teda, ning tema lamp on Tall.