Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 115; Km 5:1-11; 1Kr 14:26-40
(44 vastet, leht 1 2-st)
Kohtumõistjate 5Ja Deboora ning Baarak, Abinoami poeg, laulsid tol korral nõnda: 
„Et lakad lehvisid Iisraelis, et rahvas oli võitlusvalmis, selle eest kiitke Issandat! 
Kuulge, kuningad, pange tähele, vürstid! Mina - ma laulan Issandale, mängin Issandale, Iisraeli Jumalale! 
Issand, kui sa läksid välja Seirist, kui sa astusid esile Edomi väljadelt, siis värises maa, taevadki tilkusid, jah, pilved piserdasid vett. 
Mäed kõikusid Issanda ees, see Siinai Issanda, Iisraeli Jumala ees. 
Samgari, Anati poja päevil, Jaeli päevil, olid teed tühjad ja rändurid käisid kaudseid teid. 
Iisraelis lakkasid olemast põldurid, lakkasid, kuni tõusin mina, Deboora, tõusin kui Iisraeli ema. 
Kui uusi jumalaid valiti, siis oli sõda väravais. Kas nähti kilpi või piiki Iisraeli neljakümnel tuhandel? 
Minu süda kuulub Iisraeli käsuandjaile, võitlusvalmitele rahva hulgas. Kiitke Issandat! 
Võikudel emaeeslitel ratsutajad, vaipadel istujad ja teekäijad - laulge sellest! 
Laulge hõiskehääli veeammutuspaikades, seal ülistatakse Issanda õiglust, tema põldurite õiget panust Iisraelis, siis kui Issanda rahvas läks alla väravaisse. 
Psalm 115 Mitte meile, Issand, mitte meile, vaid oma nimele anna au oma helduse pärast, oma ustavuse pärast! 
Mispärast peaksid paganad ütlema: „Kus on nüüd nende Jumal?” 
Aga meie Jumal on taevas, ta teeb kõik, mis temale meeldib. 
Nende ebajumalad on hõbe ja kuld, inimeste kätetöö. 
Suu neil on, aga nad ei räägi; silmad neil on, aga nad ei näe; 
kõrvad neil on, aga nad ei kuule; nina neil on, aga nad ei tunne lõhna; 
käed neil on, aga nad ei katsu; jalad neil on, aga nad ei kõnni; nende kurk ei kõnele. 
Nende sarnaseks saavad nende tegijad ja kõik, kes nende peale loodavad. 
Iisrael, looda Issanda peale, tema on teie abi ja teie kilp! 
Teie, Aaroni sugu, lootke Issanda peale, tema on teie abi ja teie kilp! 
Teie, kes Issandat kardate, lootke Issanda peale; tema on teie abi ja teie kilp! 
Issand mõtleb meile, tema õnnistab: ta õnnistab Iisraeli sugu, ta õnnistab Aaroni sugu, 
ta õnnistab neid, kes kardavad Issandat, nii pisikesi kui suuri. 
Issand lisagu teile veel õnnistust, teile ja teie lastele!