Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 115; Js 8:1-15; Lk 5:27-32
(39 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 115 Mitte meile, Issand, mitte meile, vaid oma nimele anna au oma helduse pärast, oma ustavuse pärast! 
Mispärast peaksid paganad ütlema: „Kus on nüüd nende Jumal?” 
Aga meie Jumal on taevas, ta teeb kõik, mis temale meeldib. 
Nende ebajumalad on hõbe ja kuld, inimeste kätetöö. 
Suu neil on, aga nad ei räägi; silmad neil on, aga nad ei näe; 
kõrvad neil on, aga nad ei kuule; nina neil on, aga nad ei tunne lõhna; 
käed neil on, aga nad ei katsu; jalad neil on, aga nad ei kõnni; nende kurk ei kõnele. 
Nende sarnaseks saavad nende tegijad ja kõik, kes nende peale loodavad. 
Iisrael, looda Issanda peale, tema on teie abi ja teie kilp! 
Teie, Aaroni sugu, lootke Issanda peale, tema on teie abi ja teie kilp! 
Teie, kes Issandat kardate, lootke Issanda peale; tema on teie abi ja teie kilp! 
Issand mõtleb meile, tema õnnistab: ta õnnistab Iisraeli sugu, ta õnnistab Aaroni sugu, 
ta õnnistab neid, kes kardavad Issandat, nii pisikesi kui suuri. 
Issand lisagu teile veel õnnistust, teile ja teie lastele! 
Teie olete Issanda õnnistatud, selle, kes on teinud taeva ja maa! 
Taevas on Issanda taevas ja maa on ta andnud inimlastele. 
Ei surnud kiida Issandat ega need, kes lähevad alla vaikusesse. 
Aga meie, me täname Issandat nüüd ja igavesti. Halleluuja! 
Jesaja 8Ja Issand ütles mulle: „Võta enesele suur tahvel ja kirjuta selle peale tavalise krihvliga: Maher-Saalal, Haas-Bas + Nimi Maher-Saalal, Haas-Bas tähendab 'põgene, saak, röövija läheneb'.  ! 
Ja ma võtan endale usaldusväärsed tunnistajad, preester Uurija ja Jeberekja poja Sakarja.” 
Siis ma läksin prohveti naise juurde, ja tema jäi lapseootele ning tõi poja ilmale. Ja Issand ütles mulle: „Pane temale nimeks Maher-Saalal, Haas-Bas! 
Sest enne kui poiss oskab hüüda isa ja ema, viiakse Damaskuse varandus ja Samaaria saak Assuri kuninga ette.” 
Ja Issand rääkis minuga veelgi, öeldes: 
„Sellepärast et see rahvas põlgab Siiloahi hiljukesi voolavaid vesi ning pelgab Retsinit ja Remalja poega, 
vaata, sellepärast lasebki Issand tulla nende peale Frati jõe võimsad ja suured veed - Assuri kuninga ja kogu ta hiilguse -, mis tõuseb välja kõigist lammidest ja voolab üle kõigist kallastest,