Piibel.NET
Otsing Ps 115:1-3,12-18;Js 10:20-27;2Ms 25:10-11,17-22
(26 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Moosese 25 Laegas tehtagu akaatsiapuust, kaks ja pool küünart pikk, poolteist küünart lai ja poolteist küünart kõrge.
Kata see puhta kullaga, kata seest- ja väljastpoolt ja tee sellele kuldpärg ümber!
Tee puhtast kullast lepituskaas + Seaduselaeka kaas oli Jumala ligioleku ja lepituse paik.  , kaks ja pool küünart pikk ja poolteist küünart lai!
Tee kullast kaks keerubit; tee need sepisena lepituskaane kumbagi otsa!
Pane üks keerub ühte otsa ja teine keerub teise otsa; pange keerubid lepituskaane kumbagi otsa!
Keerubid sirutagu oma tiivad ülespoole, et nad tiibadega kataksid lepituskaant, ja nende palged olgu vastamisi; keerubite palged olgu lepituskaane poole!
Aseta lepituskaas laekale peale ja pane laekasse tunnistus, mille ma sulle annan!
Seal ma siis ilmutan ennast sulle ja kõnelen sinuga lepituskaanel mõlema keerubi vahel, mis on tunnistuslaeka peal, kõigest, mida ma sind käsin Iisraeli lastele öelda.
Psalm 115 Mitte meile, Issand, mitte meile, vaid oma nimele anna au oma helduse pärast, oma ustavuse pärast!
Mispärast peaksid paganad ütlema: „Kus on nüüd nende Jumal?”
Aga meie Jumal on taevas, ta teeb kõik, mis temale meeldib.
Issand mõtleb meile, tema õnnistab: ta õnnistab Iisraeli sugu, ta õnnistab Aaroni sugu,
ta õnnistab neid, kes kardavad Issandat, nii pisikesi kui suuri.
Issand lisagu teile veel õnnistust, teile ja teie lastele!
Teie olete Issanda õnnistatud, selle, kes on teinud taeva ja maa!
Taevas on Issanda taevas ja maa on ta andnud inimlastele.
Ei surnud kiida Issandat ega need, kes lähevad alla vaikusesse.
Aga meie, me täname Issandat nüüd ja igavesti. Halleluuja!
Jesaja 10 Ja sel päeval sünnib, et Iisraeli jääk ja Jaakobi soo pääsenu ei toetu enam oma peksjale, vaid toetub ustavalt Issandale, Iisraeli Pühale.
Jääk pöördub, Jaakobi jääk, vägeva Jumala poole.
Sest kuigi su rahvast, Iisrael, oleks otsekui mereliiva, pöördub sellest ainult jääk. Hävitus on otsustatud, õiglus ujutab üle.
Sest hävituse ja otsuse teeb Jumal, vägede Issand, teoks kogu maal.
Seepärast ütleb Jumal, vägede Issand, nõnda: Mu rahvas, kes sa elad Siionis, ära karda Assurit, kui ta peksab vitsaga ja Egiptuse kombel tõstab su kohale oma kepi!
Sest veel pisut-pisut, siis on mu sajatusel lõpp ja mu viha pöördub neid hävitama.
Siis keerutab vägede Issand ta kohal piitsa otsekui Midjani löömisel Oorebi kaljul, ja oma kepi, mis kord oli mere kohal, tõstab ta üles nagu tol korral Egiptuses.