Piibel.NET
Otsing Ps 115,13;Gl 3,26;Ap 17,(16)22–34; Õp 15,13–18
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 115 ta õnnistab neid, kes kardavad Issandat, nii pisikesi kui suuri.
Õpetussõnad 15 Rõõmus süda teeb näo rõõmsaks, aga südamevalus pekstakse vaim rusuks.
Mõistlik süda otsib tunnetust, aga alpide suu leiab toitu rumalusest.
Viletsal on kõik päevad pahad, aga rõõmsal südamel on alati pidu.
Parem pisut Issanda kartuses kui suur varandus ja rahutus selle juures.
Parem taimetoit armastusega kui nuumhärg, mille juures on vihkamine.
Raevutsev mees õhutab tüli, aga pikameelne vaigistab riidu.
Apostlite 17 Aga kui Paulus neid Ateenas ootas, siis ta ärritus vaimus, nähes linna ebajumalakujusid täis olevat.
Paulus jäi seisma keset Areopaagi ja ütles: „Ateena mehed, ma näen, et te olete haruldaselt jumalakartlikud,
sest kui ma läksin läbi linna ja teie pühamuid silmitsesin, leidsin ka sellise altari, millele on kirjutatud: „Tundmatule Jumalale.” Keda teie nüüd kui tundmatut teenite, teda kuulutan mina teile.
Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes taeva ja maa Issandana ei ela templites, mis on kätega tehtud,
ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks tal midagi vaja, - tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.
Tema on teinud ühestainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid,
et nad otsiksid Jumalat, kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist,
sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud: „Sest ka meie oleme tema sugu.”
Kui me nüüd oleme Jumala sugu, siis ei tohi me arvata, et jumalus on kulla või hõbeda või kivi sarnane või nagu inimeste oskuse ja kujutluse loodud.
Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada.
Sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle mehe läbi, kelle ta on määranud, ja ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et on tema üles äratanud surnuist.”
Kuuldes surnute ülestõusmisest, hakkasid mõned pilkama, teised aga ütlesid: „Me tahame sinult selle kohta veel teinegi kord kuulda.”
Nõnda läks Paulus nende keskelt ära.
Aga mõned mehed ühinesid temaga ja said usklikuks, nende seas ka Areopaagi liige Dionüüsios, ja üks naine, Damaris nimi, ja teisigi koos nendega.
Galaatia 3 Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses,