Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 113:1–8;Js 7:10–14;Rm 9:2–8;Lk 1:26–38
(33 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 113 Halleluuja! Kiitke, Issanda sulased, kiitke Issanda nime! 
Issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti! 
Päikesetõusust loojakuni olgu kiidetud Issanda nimi! 
Issand on kõrge üle kõigi rahvaste, tema auhiilgus on üle taevaste. 
Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel istub, 
kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on, 
kes tõstab põrmust üles vaevase ja tuhaasemelt viletsa, 
pannes tema istuma õilsate kõrvale, oma rahva õilsate kõrvale, 
Jesaja 7Ja Issand käskis öelda Aahasele veel seda: 
„Küsi enesele Issandalt, oma Jumalalt, tunnustäht sügavusest või kõrgusest!” 
Aga Aahas vastas: „Ma ei küsi ega kiusa Issandat!” 
Siis Jesaja ütles: „Kuulge ometi, Taaveti sugu! Ons teil veel vähe inimeste vaevamisest, et te ka mu Jumalat vaevate? 
Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi + Tõlge 'neitsi' põhineb Septuagintal. Heebreakeelse originaali alma tähendab 'noor naine'.   jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immaanuel + Nimi Immaanuel tähendab 'Jumal on meiega'.  . 
Luuka 1Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, 
neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. 
Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!” 
Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. 
Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! 
Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. 
Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. 
Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu.” 
Aga Maarja küsis inglilt: „Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?” 
Ja ingel vastas talle: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks. 
Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on pojaootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks, 
sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.”