Piibel.NET
Otsing Ps 11; 1Kn 5:27-32; Ef 5:21-6:9
(35 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Kuningate 5 Ja kuningas Saalomon nõudis kogu Iisraelist orjatöölisi, ja neid orjatöölisi oli kolmkümmend tuhat meest.
Need läkitas ta Liibanonile, kümme tuhat igas kuus, vahetuse korras: ühe kuu olid nad Liibanonil ja kaks kuud kodus; ja Adoniram oli orjatöö ülevaataja.
Ja Saalomonil oli seitsekümmend tuhat koormakandjat ja kaheksakümmend tuhat kiviraiujat mäestikus.
Peale nende oli Saalomoni asevalitsejate ametimehi, kes olid töö ülevaatajad, kolm tuhat kolmsada, valitsemas tööd tegevat rahvast.
Kuningas käskis murda suuri kive, väärtuslikke kive, et panna kojale alus tahutud kividest.
Saalomoni ja Hiirami ehitajad ja geballased tahusid siis ja valmistasid puid ja kive koja ehitamiseks.
Psalm 11 Laulujuhatajale: Taaveti laul. Ma otsin pelgupaika Issanda juures. Kuidas te ütlete mu hingele: „Põgene mägedele nagu lind!”
Sest vaata, õelad tõmbavad ammu vinna, nad asetavad nooled nöörile, et pimedas lasta siirameelsete pihta.
Kui alussambad maha kistakse, mida siis õige saab teha?
Issand on oma pühas templis, Issand, kelle aujärg on taevas; tema silmad näevad igale poole, ta pilgud katsuvad läbi inimlapsi.
Issand katsub läbi õige, aga õelat ja vägivalla armastajat vihkab ta hing.
Ta laseb sadada õelate peale süsi, tuld ja väävlit; ja kõrvetav tuul on nende karikaosa.
Sest Issand on õiglane, ta armastab õiglust; õiged saavad näha ta palet.
Efesose 5 Alistuge üksteisele Kristuse kartuses,
naised oma meestele otsekui Issandale,
sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja.
Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus.
Mehed, armastage naisi, otsekui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest,
et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi,
et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu.
Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast.
Keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust,
sest me oleme tema ihu liikmed.
„Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja need kaks saavad üheks.”
See saladus on suur: ma räägin Kristusest ja kogudusest.