Piibel.NET
Otsing Ps 107:33-43;Ap 18:1-11;
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 107 Tema tegi jõed kõrbeks ja veelätted kuivaks maaks,
viljamaa soolanõmmeks tema elanike kurjuse pärast.
Tema tegi kõrbe järveks ja põuase maa veelätteks,
ja pani sinna elama näljased, ja need asutasid linna, kus elada.
Ja nad seemendasid põldusid ja istutasid viinamägesid, ja nad said hea viljasaagi.
Ja tema õnnistas neid, ja neid sai väga palju, ka nende loomi ta ei vähendanud.
Aga siis nad vähenesid ja raugesid õnnetuste ja murede läbi.
Kuid tema, kes valab põlgust vürstide peale ja paneb nad eksima tühjal maal, kus ei ole teed,
tema ülendas vaese viletsusest ja pani tema suguvõsa sigima nagu lambakarja.
Õiglased näevad seda ja rõõmustavad, ja kõik ülekohus peab oma suu kinni.
Kes tark on, see pidagu seda meeles, ja Issanda heldust pandagu tähele!
Apostlite 18 Pärast seda lahkus Paulus Ateenast ja tuli Korintosesse.
Ja ta leidis juudi, Akvila nimi, Pontosest pärit, kes oli hiljuti tulnud Itaaliast koos oma naise Priskillaga, kuna keiser Klaudius oli käskinud kõigil juutidel Roomast lahkuda. Nende juurde tuli Paulus.
Ja et tal oli nendega sama amet, siis ta jäi nende juurde ja nad tegid koos tööd. Nad olid elukutse poolest telgitegijad.
Igal hingamispäeval Paulus arutles ja väitles sünagoogis, püüdes veenda nii juute kui ka kreeklasi.
Kui aga Siilas ja Timoteos Makedooniast sinna tulid, pühendus Paulus täielikult sõna kuulutamisele ning tunnistas juutidele, et Jeesus on Messias.
Aga kui need talle vastu panid ja pilkasid, raputas ta tolmu oma rõivastelt ja ütles neile: „Teie veri tulgu teie pea peale! Mina olen puhas! Nüüdsest peale lähen ma paganate juurde.”
Ja ta lahkus nende seast ja tuli ühe jumalakartliku mehe kotta, Titius Justus nimi, kelle koda külgnes sünagoogiga.
Sünagoogi ülem Krispus hakkas kogu oma perega uskuma Issandat ja palju korintlasi hakkas Paulust kuulates uskuma ning nad ristiti.
Aga Issand ütles öösel nägemuses Paulusele: „Ära karda, vaid räägi, ja ära ole vait!
Sest mina olen sinuga ja keegi ei tule sinu kallale sulle kurja tegema, sest mul on palju rahvast siin linnas.”
Siis ta peatus seal ühe aasta ja kuus kuud, õpetades nende seas Jumala sõna.