Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 107:1–2,21–22;Js 59:20–21;Ap 19:1–6;Jh 14:8–17
(22 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 107 Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti! 
Nõnda öelgu Issanda lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest 
Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele 
ja ohverdagu tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega! 
Jesaja 59 Aga Issand ütleb: Siionile, üleastumisest pöördujale Jaakobis, tuleb lunastaja. 
Ja niisugune on mu leping nendega, ütleb Issand: Minu Vaim, kes on su peal, ja minu sõnad, mis ma olen pannud sulle suhu, ei lahku sinu suust ega sinu järglaste suust ega sinu järglaste järglaste suust, ütleb Issand, nüüdsest ajast alates ja igavesti. 
Johannese 14Filippus aga ütles talle: „Issand, näita meile Isa, ja me jääme rahule!” 
Jeesus ütles talle: „Nii kaua aega olen ma teie juures, ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus? Kes on näinud mind, see on näinud Isa. Kuidas sa siis ütled: Näita meile Isa!? 
Kas sa ei usu, et mina olen Isas ja Isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid Isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. 
Uskuge mind, et mina olen Isas ja Isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. 
Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde 
ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas. 
Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. 
Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! 
Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: 
Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. 
Apostlite 19Aga kui Apollos oli Korintoses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli alla Efesosse. Ja leides sealt mõned jüngrid, 
küsis ta neilt: „Kas te võtsite vastu Püha Vaimu, kui te saite usklikuks?” Nemad aga vastasid: „Me ei ole kuulnudki, et Püha Vaim on.” 
Ja tema ütles: „Millesse siis teie olete ristitud?” Nemad vastasid: „Johannese ristimisse.” 
Aga Paulus ütles: „Johannes ristis meeleparandusristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse.” 
Seda kuuldes lasksid nad endid ristida Issanda Jeesuse nimesse. 
Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile Püha Vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid.