Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 106:40-48; Jr 10:17-25; Lk 20:45-21:4
(25 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 106 Siis süttis Issanda viha oma rahva vastu ja tema pärisosa sai jäledaks tema meelest; 
ja tema andis nad paganarahvaste kätte ning nende vihamehed valitsesid nende üle. 
Ja nende vaenlased rõhusid neid ning nad alandati nende käe alla. 
Mitu korda ta kiskus nad välja, kuid nad jäid tõrksalt oma nõu juurde ning said jõuetuks oma pahategude tõttu. 
Aga ta vaatas nende kitsikusele, ja kui ta kuulis nende halisemist, 
siis ta meenutas oma lepingut nendega ja ta kahetses oma suurt heldust mööda 
ning laskis neid leida halastust nende kõikide ees, kes nad olid vangi viinud. 
Päästa meid, Issand, meie Jumal! Ja kogu meid paganate seast, et saaksime tänada su püha nime ja kiidelda sinu kiitmisega! 
Tänu olgu Issandale, Iisraeli Jumalale, igavesest ajast igavesti! Ja kõik rahvas öelgu: „Aamen! Halleluuja!” 
Jeremija 10 Korja oma kompsud maast kokku, kitsikuses istuja! 
Sest nõnda ütleb Issand: Vaata, seekord ma lingutan minema maa elanikud ja rõhun neid nõnda, et nad tunnevad. 
Häda mulle mu vigastuse pärast! Mu haav on ravimatu! Mina aga mõtlesin: See on ju ainult nõrkus, mida ma suudan taluda. 
Mu telk on hävitatud ja kõik mu telginöörid katki kistud; mu lapsed on läinud mu juurest ja neid ei ole enam. Ei ole ühtegi, kes jälle püstitaks mu telgi ja seaks üles mu telgiriided. 
Jah, karjased on läinud arust ära ega otsi enam Issandat: seetõttu tegutsevad nad vääralt ja kõik nende karjad on pillutatud. 
Hääl kostab. Vaata, see tuleb - suur mürin põhjamaalt, tegema Juuda linnu lagedaks, šaakalite asupaigaks! 
Ma tean, Issand, et inimese tee ei olene temast enesest, ei ole ränduri käes juhtida oma sammu. 
Karista mind, Issand, aga õiglaselt, mitte oma raevus, et sa mind täiesti ei hävitaks. 
Vala oma vihalõõm paganate peale, kes sind ei tunne, ja suguvõsade peale, kes ei hüüa appi sinu nime. Sest nad on neelanud Jaakobi, jah, on neelanud ta ära ja teinud talle lõpu ning hävitanud ta eluaseme.” 
Luuka 20Aga Jeesus ütles kogu rahva kuuldes jüngritele: 
„Hoiduge kirjatundjatest, kes tahavad kõndida pikkades kuubedes ning armastavad teretusi turgudel ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti pidusöökidel, 
kes neelavad alla lesknaiste majad ja silmakirjaks venitavad palvetused pikaks! Nemad saavad seda rängema kohtuotsuse.” 
Luuka 21Aga vaadates ümber nägi Jeesus rikkaid oma ande ohvrikirstu panevat. 
Ta nägi ka üht vaest lesknaist panevat sinna kaks leptonit 
ja ütles: „Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud, 
sest need kõik panid oma küllusest Jumalale anniks, kuid tema pani oma kehvusest kogu elatise, mis tal oli.”