Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 106:1-12; Km 5:12-21; 1 Jh 5:13-21
(31 vastet, leht 1 2-st)
Kohtumõistjate 5 Virgu, virgu, Deboora! Virgu, virgu, laula laulu! Tõuse, Baarak, võta tagasi oma vangid, Abinoami poeg! 
Tol korral läks jääk alla vägevate juurde, Issanda rahvas tuli kangelastena alla mu juurde. 
Efraimist need, kes olid välja juurinud Amaleki, sinu järel Benjamin koos su hõimudega. Maakirist laskusid käsuandjad ja Sebulonist valitsuskepi kandjad. 
Debooraga koos mu vürstid Issaskaris, ja nagu Issaskar, nõnda Baarak läkitati orgu tema kannul. Ruubeni rühmadel olid suured arupidamised. 
Miks jäid istuma sadulakorvide vahele, kuulama karjaste vilesid? Ruubeni rühmadel olid suured arupidamised. 
Gilead jäi paigale teisele poole Jordanit, ja Daan, miks ta teenis võõrastes laevades? Aaser istus mererannas ja jäi oma valgmate juurde. 
Sebulon on rahvas, kes osutas surmapõlgust, nõndasamuti Naftali välja kõrgete paikade peal. 
Kuningad tulid, sõdisid, tol korral sõdisid Kaanani kuningad, Taanakis, Megiddo vee ääres, aga hõbedat nad saagiks ei saanud. 
Taevast taplesid tähed, oma teedelt taplesid need Siisera vastu. 
Kiisoni jõgi uhtus nad ära, muinasaja jõgi, Kiisoni jõgi. Astu, mu hing, väega! 
Psalm 106 Halleluuja! Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti! 
Kes jõuab ära rääkida Issanda vägevaid tegusid ja kuulutada kõike tema kiitust? 
Õndsad on need, kes peavad tema seadusi ja kes teevad õigust igal ajal. 
Mõtle minule, Issand, su head meelt mööda oma rahva vastu, tule mind katsuma oma abiga, 
et ma näeksin su valitud rahva head põlve ning rõõmustaksin sinu rahva rõõmuga, kiitleksin koos sinu pärisosaga! 
Me oleme pattu teinud nagu meie esiisad, me oleme teinud paha ja olnud õelad. 
Meie esiisad Egiptuses ei saanud õieti aru su imetegudest ega pidanud meeles su suurt heldust, vaid tõrkusid su vastu mere ääres, Kõrkjamere ääres. 
Aga tema päästis nad oma nime pärast, et ilmutada oma vägevust. 
Ta sõitles Kõrkjamerd ja see sai kuivaks, ja ta talutas nad ürgvetest läbi otsekui kõrbet mööda. 
Nõnda ta päästis nad vihamehe käest ja lunastas nad vaenlaste käest. 
Veed matsid nende rõhujad, ei jäänud neist üle ühtainustki. 
Siis nad uskusid tema sõnu, nad laulsid temale kiitust. 
Johannese 5Aga tervenenu ei teadnud, kes see oli, sest Jeesus oli läinud kõrvale seal paigas oleva rahva hulka. 
Pärastpoole leidis Jeesus tema pühakojast ja ütles talle: „Vaata, sa oled saanud terveks. Ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat!” 
Inimene läks ja ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi.