Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 105:1-6, 23-26, 45b; 2Ms 3:16-22; 2Ts 2:7-12
(24 vastet, leht 1 1-st)
2. Moosese 3Mine ja kogu kokku Iisraeli vanemad ja ütle neile: Issand, teie vanemate Jumal, on ennast mulle ilmutanud, Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal, ja on öelnud: Ma olen tõesti pidanud silmas teid ja seda, mis teiega Egiptuses on tehtud. 
Ja ma olen öelnud: Mina viin teid välja Egiptuse viletsusest kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste maale, maale, mis piima ja mett voolab. 
Siis nad kuulavad su sõna; sina ja Iisraeli vanemad aga peate minema Egiptuse kuninga juurde ja temale ütlema: Issand, heebrealaste Jumal, kohtas meid. Lase meid nüüd minna kolme päeva tee kõrbesse ja oma Jumalale ohverdada! 
Ma tean, et Egiptuse kuningas ei lase teid minna, isegi mitte vägeva käe sunnil. 
Aga ma sirutan oma käe välja ja löön Egiptust kõiksugu imetegudega, mis ma seal tahan teha; pärast seda ta laseb teid minna. 
Ja ma annan sellele rahvale armu egiptlaste silmis, nõnda et te ära minnes ei lähe mitte tühje käsi: 
iga naine küsigu oma naabrinaiselt ja võõrana ta kojas elavalt naiselt hõbe- ja kuldriistu ning riideid; pange need selga oma poegadele ja tütardele ja võtke nõnda egiptlastelt saaki!” 
Psalm 105 Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod! 
Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest! 
Kiidelge tema pühast nimest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat! 
Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet! 
Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid, 
te Aabrahami, tema sulase sugu, te Jaakobi, tema valitu lapsed! 
Nõnda tuli Iisrael Egiptusesse ja Jaakob elas võõrana Haami maal. 
Ja Issand suurendas väga oma rahvast ning tegi ta tugevamaks tema rõhujaist. 
Ta pani ahistajate südame vihkama oma rahvast, ja salakavalust pidama tema sulaste vastu. 
Ta läkitas Moosese, oma sulase, ja Aaroni, kelle ta oli valinud. 
et nad peaksid tema määrusi ja hoiaksid tema Seadust. Halleluuja! 
2. Tessaloonika 2Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab. 
Alles siis ilmub seadusevastane, kelle Issand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb. 
Seadusevastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega 
ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud. 
Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet, 
ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus.