Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 105:1-6, 16-22, 45b; 1Ms 37:5-11; Mt 16:1-4
(25 vastet, leht 1 1-st)
1. Moosese 37Kord nägi Joosep unenäo ja jutustas selle oma vendadele; seejärel hakkasid need teda veel enam vihkama. 
Ta nimelt ütles neile: „Kuulge ometi seda unenägu, mis ma unes nägin! 
Jah, vaadake, me olime väljal vihke sidumas, ja ennäe, minu vihk tõusis üles ning jäigi püsti seisma. Aga vaata, teie vihud ümbritsesid seda ja kummardasid minu vihu ees.” 
Siis ta vennad ütlesid temale: „Kas sina tahad saada meile kuningaks ja hakata meie üle valitsema?” Ja nad vihkasid teda veelgi enam tema unenägude ja kõnede pärast. 
Ja ta nägi veel teise unenäo, jutustas selle oma vendadele ja ütles: „Vaata, ma nägin veel ühe unenäo, ja ennäe, päike, kuu ja üksteist tähte kummardasid minu ees.” 
Aga kui ta seda jutustas oma isale ja vendadele, siis ta isa sõitles teda ning ütles temale: „Mis unenägu see küll on, mis sa nägid! Kas mina ja su ema ja vennad tõesti peame tulema ja sinu ees maani kummardama?” 
Ta vennad said temale kadedaks, aga ta isa pidas meeles selle loo. 
Psalm 105 Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod! 
Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest! 
Kiidelge tema pühast nimest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat! 
Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet! 
Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid, 
te Aabrahami, tema sulase sugu, te Jaakobi, tema valitu lapsed! 
Ja ta kutsus nälja maa peale, lõpetas kõik leivajätku. 
Ta läkitas nende eele mehe: Joosep müüdi orjaks. 
Tema jalgu vaevati pakus, ta kaelgi pandi raudu, 
kuni Issanda sõna läks täide, tema kõne tegi ta puhtaks. 
Siis kuningas läkitas ja päästis ta lahti, rahvaste valitseja laskis ta valla. 
Ta pani tema isandaks oma koja üle ja kogu oma omandi valitsejaks, 
nõnda et ta oma tahtmist mööda võis sundida tema vürste ja õpetada tarkust tema vanemaile. 
et nad peaksid tema määrusi ja hoiaksid tema Seadust. Halleluuja! 
Matteuse 16Ja variserid ja saduserid astusid Jeesuse juurde ning kiusates nõudsid, et ta näitaks neile tunnustähte taevast. 
Tema aga kostis: „[Õhtu jõudes te ütlete: „Ilus ilm tuleb, sest taevas punetab.” 
Ja varahommikul te ütlete: „Täna tuleb rajuilm, sest taevas punetab ja on sompus.” Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda.] 
See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.” Ja ta jättis nad sinna ja läks ära.