Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 105:1,7–22 2Kr 6:1–2
(19 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 105 Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod! 
Tema, Issand, on meie Jumal, tema kohtuotsused on igal pool maailmas. 
Ta peab igavesti meeles oma lepingut, sõna, mille ta on andnud tuhandele põlvele, 
lepingut, mille ta on sõlminud Aabrahamiga, ja oma vannet Iisakile. 
Ta seadis selle Jaakobile määruseks, Iisraelile igaveseks lepinguks. 
Ta ütles: „Sinule ma annan Kaananimaa, see on teie pärisosa!”, 
kui neid oli väike hulgake ja nad olid seal ainult pisut aega ning võõrastena elanud. 
Ja nad rändasid rahva juurest rahva juurde, ühest riigist teise rahva juurde. 
Tema ei lasknud ühtegi inimest neile liiga teha ja ta nuhtles nende pärast kuningaid: 
„Minu võituid ärge puudutage ja ärge tehke kurja minu prohvetitele!” 
Ja ta kutsus nälja maa peale, lõpetas kõik leivajätku. 
Ta läkitas nende eele mehe: Joosep müüdi orjaks. 
Tema jalgu vaevati pakus, ta kaelgi pandi raudu, 
kuni Issanda sõna läks täide, tema kõne tegi ta puhtaks. 
Siis kuningas läkitas ja päästis ta lahti, rahvaste valitseja laskis ta valla. 
Ta pani tema isandaks oma koja üle ja kogu oma omandi valitsejaks, 
nõnda et ta oma tahtmist mööda võis sundida tema vürste ja õpetada tarkust tema vanemaile. 
2. Korintose 6Aga olles kaasabilised me manitsemegi teid, et te Jumala armu ilmaasjata vastu ei võtaks, 
ta ütleb ju: „Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud sind päästepäeval.” Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!