Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 104:24-35; 4Ms 11:24-30; Jh 7:37-39
(22 vastet, leht 1 1-st)
4. Moosese 11Ja Mooses tuli välja ning andis rahvale edasi Issanda sõnad; ta kogus seitsekümmend meest rahva vanemaist ja pani need seisma ümber telgi. 
Siis Issand astus alla pilve sees ja rääkis temaga ning võttis tema peal oleva Vaimu, ja pani nende seitsmekümne mehe peale, kes olid vanemad. Ja kui Vaim oli nende peal, siis nad rääkisid prohveti viisil, aga pärast seda mitte enam. 
Kaks meest aga oli jäänud leeri, ühe nimi oli Eldad ja teise nimi Meedad; nendegi peal oli Vaim, sest nad olid üleskirjutatute hulgast, kuid nad ei olnud läinud telgi juurde, vaid nad rääkisid leeris prohveti viisil. 
Siis jooksis üks poiss ja kuulutas Moosesele ning ütles: „Eldad ja Meedad räägivad leeris prohveti viisil!” 
Siis võttis sõna Joosua, Nuuni poeg, Moosese teener oma noorusest alates, ja ütles: „Mooses, mu isand, keela neid!” 
Aga Mooses vastas temale: „Kas sa ägestud minu eest? Kes küll annaks, et kogu Issanda rahvas saaks prohveteiks, et Issand paneks oma Vaimu nende peale!” 
Ja Mooses läks tagasi leeri, tema ja Iisraeli vanemad. 
Psalm 104 Kui palju on sinu töid, Issand! Sa oled nad kõik teinud targasti. Maa on täis sinu looduid. 
Siin on meri, suur ja lai; seal kubiseb lugemata palju loomi, pisikesi ja suuri; 
seal ujuvad laevad; seal on Leviatan, kelle sa oled valmistanud endale mängima. 
Kõik nad ootavad sind, et sa neile annaksid nende toidu omal ajal. 
Sa annad neile, ja nad korjavad kokku; sina avad oma käe, ja nende kõhud saavad täis head. 
Sa peidad oma palge, ja nad ehmuvad; sa võtad ära nende hingeõhu, nad heidavad hinge ning pöörduvad tagasi põrmu. 
Sa läkitad välja oma vaimu, ja nad luuakse, ja sina uuendad maa näo. 
Kestku Issanda au igavesti! Issand rõõmustagu oma tegudest, 
tema, kes vaatab ilmamaad, nõnda et see vabiseb, kes puudutab mägesid, ja need suitsevad. 
Ma tahan laulda Issandale oma eluaja ja mängida oma Jumalale, niikaua kui ma olen elus. 
Olgu mu mõlgutus armas tema meelest; mina rõõmutsen Issandas. 
Kadugu patused maa pealt ja õelaid ärgu olgu enam! Kiida, mu hing, Issandat! Halleluuja + 'Halleluuja' on heebreakeelne ülistushüüd. See tähendab 'kiitke Issandat'.  ! 
Johannese 7Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! 
Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.” 
Aga seda ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud.