Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 104: 24-35; Js 32:11-17; Gl 5:16-25
(29 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 104 Kui palju on sinu töid, Issand! Sa oled nad kõik teinud targasti. Maa on täis sinu looduid. 
Siin on meri, suur ja lai; seal kubiseb lugemata palju loomi, pisikesi ja suuri; 
seal ujuvad laevad; seal on Leviatan, kelle sa oled valmistanud endale mängima. 
Kõik nad ootavad sind, et sa neile annaksid nende toidu omal ajal. 
Sa annad neile, ja nad korjavad kokku; sina avad oma käe, ja nende kõhud saavad täis head. 
Sa peidad oma palge, ja nad ehmuvad; sa võtad ära nende hingeõhu, nad heidavad hinge ning pöörduvad tagasi põrmu. 
Sa läkitad välja oma vaimu, ja nad luuakse, ja sina uuendad maa näo. 
Kestku Issanda au igavesti! Issand rõõmustagu oma tegudest, 
tema, kes vaatab ilmamaad, nõnda et see vabiseb, kes puudutab mägesid, ja need suitsevad. 
Ma tahan laulda Issandale oma eluaja ja mängida oma Jumalale, niikaua kui ma olen elus. 
Olgu mu mõlgutus armas tema meelest; mina rõõmutsen Issandas. 
Kadugu patused maa pealt ja õelaid ärgu olgu enam! Kiida, mu hing, Issandat! Halleluuja + 'Halleluuja' on heebreakeelne ülistushüüd. See tähendab 'kiitke Issandat'.  ! 
Jesaja 32 Vabisege, muretud, värisege, muretud, värisege, hooletud, riietuge lahti, võtke endid alasti ja vöötage niuded! 
Siis lüüakse endile vastu rindu toredate põldude pärast, viljakate viinapuude pärast, 
minu rahva põllumaa pärast, mis kasvatab kibuvitsu ja ohakaid, jah, kõigi lusthoonete pärast selles ülemeelikus linnas. 
Sest palee jääb maha, linna lärm lakkab, templiküngas ja vahitorn muutuvad igavesti kõledaiks väljadeks, metseeslitele rõõmuks, karjadele karjamaaks, 
kuni meie peale valatakse Vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks. 
Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias. 
Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. 
Galaatia 5Ma tahan öelda: Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. 
Sest lihalik loomus himustab Vaimu vastu ja Vaim lihaliku vastu, need on teineteise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. 
Kui aga Vaim juhib teid, siis te ei ole Seaduse all. 
Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kõlvatus, 
ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, 
kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki.