Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 103,8;Lk 12,35-40; Rm 8,31b-39; Mt 4,12-17;Jh 8,31-36
(28 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 103 Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. 
Matteuse 4Aga kui Jeesus oli kuulda saanud, et Johannes on vangistatud, läks ta tagasi Galileasse 
ja jättis Naatsareti ning asus elama Kapernauma, mis on järve ääres, Sebuloni ja Naftali piirkonnas, 
et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu: 
„Sebulonimaa ja Naftalimaa, mere teel, sealpool Jordanit, paganate Galilea, 
rahvas, kes istub pimeduses, on suurt valgust näinud, ja neile, kes istuvad surma maal ja surma varjus - neile tõuseb valgus!” 
Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!” 
Luuka 12Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu 
ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. 
Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. 
Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalvekorral + Vt Mk 13:35 seletust.   ja leiaks nad nõnda - õndsad on need! 
Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. 
Ka teie olge valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!” 
Johannese 8Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid: „Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid 
ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.” 
Nad vastasid talle: „Me oleme Aabrahami järglased ega ole iial kedagi orjanud, kuidas sina siis ütled: Te saate vabaks?” 
Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori. 
Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. 
Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. 
Rooma 8Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? 
Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima? 
Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. 
Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. 
Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? 
Nagu on kirjutatud: „Sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid.”