Piibel.NET
Otsing Ps 103,6;Ilm 21,3-4;Ilm 20,11-15; Js 3,1-15
(23 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 103 Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse.
Jesaja 3 Sest vaata, Jumal, vägede Issand, võtab Jeruusalemmalt ja Juudalt toe ja toetuse, kõik leiva- ja veetoed,
sangari ja sõjamehe, kohtumõistja ja prohveti, ennustaja ja vanema,
viiekümnepealiku ja lugupeetud mehe, nõuniku, osava meistri ja lausuda oskaja.
Ja ma panen poisid neile vürstideks ning lapsed valitsevad nende üle.
Siis hakkab rahvas isekeskis rõhuma, üks ühte ja teine teist, noor tõuseb vana vastu ja vääritu auväärse vastu.
Kui vend haarab oma isakojas vennast: „Sul on kuub, ole meile juhiks ja võta see rusuhunnik oma käe alla!”,
siis tõstab too selsamal päeval häält, öeldes: „Ei ole minust haavasidujat, mu kojas ei ole leiba ega kuube: ärge pange mind rahva juhiks!”
Sest Jeruusalemm komistab ja Juuda langeb, kuna nende keel ja teod on Issanda vastu, et trotsida Aulise silme ees.
Nende näoilme tunnistab nende endi vastu, nad kuulutavad oma pattu salgamata otsekui Soodom. Häda nende hingedele! Sest nad teevad iseendile kurja.
Öelge õigele, et tema käsi käib hästi, sest nad saavad süüa oma tegude vilja!
Häda õelale! Tema käsi käib halvasti, sest ta kätetöö tasutakse talle.
Mu rahva sundijaks on laps ja teda valitsevad naised. Mu rahvas! Su juhid on eksitajad, nad muudavad valeks su radade suuna.
Issand tõuseb nõutama õigust, ta asub kohut mõistma rahvastele.
Issand läheb kohtusse oma rahva vanemate ja vürstidega: Te olete laastanud viinamäed ja teie kodades on vaestelt röövitu.
Mida te ometi mõtlete, tallates mu rahvast ja rutjudes vaeste nägu? küsib Jumal, vägede Issand.
Ilmutuse 20 Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas, ning neile ei leidunud aset.
Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi.
Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi.
Ja surm ja surmavald visati tulejärve. See on teine surm - tulejärv.
Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve.
Ilmutuse 21 Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: „Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.
Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.”