Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 103,2;1Ms 28,10-19a; Rm 8,(12-13)14-17; Ps 78,1-31;Lk 17,11-19
(57 vastet, leht 1 3-st)
1. Moosese 28Jaakob aga lahkus Beer-Sebast ja läks Haarani poole. 
Ta sattus ühte paika ja ööbis seal, sest päike oli loojunud; ta võttis selle paiga kividest ühe, pani enesele peaaluseks ja heitis sinna paika magama. 
Ja ta nägi und, ja vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse, ja ennäe, Jumala inglid astusid sedamööda üles ja alla. 
Ja vaata, Issand seisis tema ees ning ütles: „Mina olen Issand, su isa Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal. Maa, mille peal sa magad, ma annan sinule ja su soole. 
Ja sinu sugu saab maapõrmu sarnaseks ja sa levid õhtu ja hommiku, põhja ja lõuna poole, ja sinu ja su soo nimel õnnistavad endid kõik maailma suguvõsad. 
Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed, ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma ei jäta sind maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud!” 
Siis Jaakob ärkas unest ja ütles: „Issand on tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda!” 
Ja ta kartis ning ütles: „Küll on see paik kardetav! See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav!” 
Ja Jaakob tõusis hommikul vara ning võttis kivi, mille ta oli pannud enesele peaaluseks, ja pani selle sambaks püsti ning valas selle otsa peale õli. 
Ja ta pani sellele paigale nimeks Peetel + Nimi Peetel tähendab 'Jumala elupaik'.  ; enne aga oli selle linna nimi Luus. 
Psalm 78Aasafi õpetuslaul. Pane tähele, mu rahvas, minu Seadust, pöörake oma kõrvad minu sõnade poole! 
Ma avan oma suu õpetussõnadega, ma ilmutan mõistatusi muistsest ajast. 
Mida me oleme kuulnud ja mida me teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud, 
seda me ei taha salata nende laste eest; me jutustame tulevasele põlvele Issanda kiituseväärt tegudest, tema vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud. 
Ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse Seaduse, mida ta käskis meie esivanemail teatada oma lastele, 
et tulevane põlv seda tunneks, lapsed, kes sünnivad, et nemadki tõuseksid seda jutustama oma lastele, 
ja et nad paneksid oma lootuse Jumala peale ega unustaks Jumala tegusid, vaid peaksid tema käske 
ega oleks nagu nende esivanemad, kangekaelne ja tõrges sugu, sugu, kelle süda ei olnud kindel ja kelle vaim ei olnud ustav Jumalale. 
Efraimi lapsed, varustatud ammulaskjad, pöörasid selja lahingu päeval. + Vt salmi 67.   
Nad ei pidanud Jumala lepingut, vaid keeldusid käimast ta Seaduse järgi 
ja unustasid ta suured teod ja ta imetööd, mis ta neile oli näidanud. 
Nende esivanemate ees tegi ta imet Egiptusemaal Soani väljal. 
Ta lõhestas mere ja laskis nad minna läbi ning pani vee seisma nagu paisu. 
Ta juhtis neid päeva ajal pilvega ja kogu öö tule valgusega. 
Ta lõhestas kaljud kõrbes ja jootis neid otsekui suurtest ürgveevoogudest.