Piibel.NET
Otsing Ps 100;4Ms 13:17-20 (21-22) 23-27
(172 vastet, leht 6 7-st)
Eestikeelne Piibel 1997
4. Moosese 26 Need olid Aaseri järeltulijate suguvõsad; neist loetuid oli viiskümmend kolm tuhat nelisada.
Naftali järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Jahselist jahsellaste suguvõsa, Guunist guunlaste suguvõsa;
Jeeserist jeeserlaste suguvõsa, Sillemist sillemlaste suguvõsa.
Need olid Naftali suguvõsad oma suguvõsade kaupa; neist loetuid oli nelikümmend viis tuhat nelisada.
Neid, keda Iisraeli lastest loeti, oli kuussada üks tuhat seitsesada kolmkümmend.
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Maa jaotatagu neile pärisosaks vastavalt nimede arvule:
suuremale suguharule anna pärisosaks rohkem ja väiksemale vähem; igaühele antagu ta pärisosa vastavalt ta loetuile!
Aga maa jaotatagu liisu läbi; nad saagu oma pärisosad oma vanemate suguharude nimede järgi!
Pärisosa jaotatagu nende vahel liisu läbi, olgu neid palju või pisut!”
Ja need olid leviitidest loetud oma suguvõsade kaupa: Geersonist geersonlaste suguvõsa, Kehatist kehatlaste suguvõsa, Merarist merarlased.
Need oli leviitide suguvõsad: libnilaste suguvõsa, hebronlaste suguvõsa, mahlilaste suguvõsa, muusilaste suguvõsa, korahlaste suguvõsa. Ja Kehatile oli sündinud Amram.
Ja Amrami naise nimi oli Jookebed, Leevi tütar, kes Leevile oli sündinud Egiptuses, ja too tõi Amramile ilmale Aaroni ja Moosese ja nende õe Mirjami.
Ja Aaronile sündisid Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.
Aga Naadab ja Abihu surid, kui nad viisid võõra tule Issanda ette.
Ja neist oli loetuid kakskümmend kolm tuhat, kõik meesterahvad ühe kuu vanustest ja üle selle, sest neid ei olnud loetud Iisraeli laste hulka, kuna neile ei olnud antud pärisosa Iisraeli laste seas.
Need olid ära loetud Moosese ja preester Eleasari poolt, kui nad lugesid Iisraeli lapsi Moabi lagendikel Jordani ääres Jeeriko kohal.
Nende seas ei olnud kedagi, kes oleks olnud ära loetud Moosese ja preester Aaroni poolt, kui nad Iisraeli lapsi lugesid Siinai kõrbes,
sest Issand oli neile öelnud, et nad peavad surema kõrbes; seepärast ei olnud neist enam alles kedagi peale Kaalebi, Jefunne poja, ja Joosua, Nuuni poja.
4. Moosese 27 Siis astusid ette Selofhadi tütred; Selofhad oli Heeferi poeg, kes oli Gileadi poeg, kes oli Maakiri poeg, kes oli Manasse poeg Joosepi poja Manasse suguvõsast; ja need olid tema tütarde nimed: Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa.
Ja nad seisid Moosese ja preester Eleasari ja vürstide ja terve koguduse ees kogudusetelgi ukse juures, öeldes:
„Meie isa suri kõrbes, aga ta ei olnud selles jõugus, kes kogunes Issanda vastu, Korahi jõugus, vaid ta suri oma patu pärast ja tal ei olnud poegi.
Miks peaks kaduma meie isa nimi tema suguvõsa keskelt, sellepärast et tal ei olnud poega? Anna meile pärisosa meie isa vendade keskel!”
Ja Mooses viis nende nõudeasja Issanda ette.
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: