Piibel.NET
Otsing Nl 3:19-26; Jr 52:12-30; Ilm 2:12-29
(45 vastet, leht 2 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Nutulaulud 3 Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib.
Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet.
Ilmutuse 2 Ja Pergamoni koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kelle käes on vahe kaheterane mõõk:
Ma tean, kus sa elad - seal, kus on saatana troon. Ja sa pead kinni minu nimest ega ole salanud minu usku ka neil päevil, mil Antipas, mu tunnistaja, minu ustav, tapeti teie juures, seal, kus elab saatan.
Kuid mul on pisut sinu vastu: sinu juures on neid, kes peavad kinni Bileami õpetusest, kes õpetas Baalakit panema Iisraeli laste ette püünispaela: sööma ebajumalate ohvreid ning hoorama.
Nõndasamuti on sinulgi nikolaiitide õpetusest kinnipidajaid.
Paranda siis meelt, muidu ma tulen varsti su juurde ning sõdin nende vastu oma suu mõõgaga.
Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele: Võitjale ma annan süüa peidetud mannat ning annan talle valge kivikese ning kivikesele kirjutatud uue nime, mida ükski peale saaja ei tea.
Ja Tüatiira koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Jumala Poeg, kelle silmad on nagu tuleleek ning kelle jalad on vasemaagi sarnased:
Ma tean sinu tegusid ja armastust ja usku ja teenimist ja su kannatlikkust ning et su viimaseid tegusid on rohkem kui esimesi.
Kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisebeli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab, eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid.
Ma olen talle andnud aega meeleparanduseks, ent tema ei taha parandada meelt oma hoorusest.
Ennäe, ma viskan ta tõvevoodisse ning temaga abielu rikkujad suurde viletsusse, kui nad ei paranda meelt ega lõpeta oma tegusid,
ja hävitan ta lapsed surmaga, ning kõik kogudused saavad aru, et mina olen see, kes uurib läbi meeled ja südamed, ning annan igaühele teist teie tegusid mööda.
Aga ma ütlen teile, muudele Tüatiiras, kellel ei ole seda õpetust, kes pole ära tundnud saatana sügavikke, nagu nemad ütlevad, - teie peale ma ei pane muud koormat.
Pidage vaid kinni sellest, mis teil on, kuni ma tulen!
Kes võidab ja minu tegusid lõpuni hoiab, sellele ma annan meelevalla paganate üle
ning ta hoiab neid kui karjane raudsauaga, nii nagu purustatakse saviastjaid,
otsekui minagi olen saanud meelevalla oma Isalt, ning ma annan talle koidutähe.
Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!