Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Nl 3:34–50 Mk 15:42–47
(23 vastet, leht 1 1-st)
Nutulaulud 3 Kui jalge alla tallatakse kõik vangid maal, 
kui väänatakse mehe õigust Kõigekõrgema palge ees, 
kui inimesele tehakse ülekohut tema riiuasjas - kas Issand seda ei näe? 
Kes ütleb, et midagi sünnib, ilma et Issand oleks seda käskinud? 
Eks tule Kõigekõrgema suust niihästi kuri kui hea? 
Miks inimesed elus nurisevad? Igaüks nurisegu omaenese patu pärast! 
Uurigem ja proovigem oma teid ja pöördugem tagasi Issanda juurde! 
Tõstkem oma südamed ja käed Jumala poole taevas! 
Me oleme üleastujad ja vastuhakkajad, sina ei andnudki meile andeks. 
Sa oled peitunud vihasse, oled meid jälitanud, armuta surmanud. 
Sa oled peitunud pilvesse, et palved ei pääseks läbi. 
Sa oled teinud meid pühkmeiks ja jätisteks rahvaste seas. 
Kõik meie vaenlased ajavad oma suu ammuli meie vastu. 
Meile on tulnud hirm ja haud, hävitus ja hukkumine. 
Veeojad voolavad mu silmist mu rahva tütre hävingu pärast. 
Mu silmad voolavad lakkamatult, pisaratel ei ole pidamist, 
kuni Issand vaatab taevast alla ja näeb. 
Markuse 15Ja kui päev oli juba jõudmas õhtule, kuna käes oli pühade valmistuspäev, see tähendab reede, 
tuli Arimaatia Joosep, lugupeetud mees, Suurkohtu nõunik, kes ka ise ootas Jumala riiki, võttis julguse kokku ja astus sisse Pilaatuse juurde ning palus enesele Jeesuse ihu. 
Aga Pilaatus imestas, et Jeesus on juba surnud, ja kutsus enda juurde sadakonnaülema ning küsis temalt, kas ta tõesti juba suri. 
Ja kui ta sai seda sadakonnaülemalt teada, kinkis ta surnukeha Joosepile. 
Ja too ostis lina, võttis Jeesuse ristilt maha, mähkis linasse ning paigutas ta kaljusse raiutud hauda ning veeretas kivi hauakambri ukse ette. 
Aga Maarja Magdaleena ja Joosese ema Maarja vaatasid, kuhu ta pandi.