Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Nl 3:19-26; Jr 52:1-11; Ilm 2:8-11
(23 vastet, leht 1 1-st)
Jeremija 52Sidkija oli kuningaks saades kakskümmend üks aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas üksteist aastat; ta ema nimi oli Hamutal, Jeremija + Mitte prohvet Jeremija.   tütar Libnast. 
Ta tegi kurja Issanda silmis, just nagu Joojakim oli teinud. 
Jah, mis sündis Jeruusalemmas ja Juudas, põhjustas Issanda viha, kuni ta heitis need ära oma palge eest. 
Sidkija hakkas mässama Paabeli kuninga vastu. Ja tema valitsemise üheksandal aastal, kümnenda kuu kümnendal päeval, tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar, tema ja kogu ta sõjavägi Jeruusalemma vastu ja lõi leeri üles selle alla; ja nad ehitasid selle ümber piiramisseadmed. 
Ja linna piirati kuni kuningas Sidkija üheteistkümnenda aastani. 
Neljanda kuu üheksandal päeval võttis nälg linnas võimust ja maa rahval ei olnud leiba. 
Siis murti linna sisse; aga kõik sõjamehed põgenesid ja läksid öösel linnast välja läbi kuninga rohuaia juures oleva müüridevahelise värava, kuigi kaldealased olid ümber linna; ja nad läksid lagendiku poole. 
Aga kaldealaste sõjavägi ajas kuningat taga ja nad said Sidkija kätte Jeeriko lagendikel, kui kõik ta sõjavägi tema juurest oli laiali läinud. 
Ja nad võtsid kuninga kinni ning viisid ta Paabeli kuninga juurde Riblasse Hamatimaale, ja too mõistis kohut tema üle. 
Ja Paabeli kuningas tappis Sidkija pojad tema silme ees, samuti tappis ta Riblas ka kõik Juuda vürstid. 
Aga Sidkija silmad tehti pimedaks ja ta aheldati vaskahelaisse; siis Paabeli kuningas viis ta Paabelisse ja pani vangikotta kuni ta surmapäevani. 
Nutulaulud 3 Mõtle mu viletsusele ja kodutusele, koirohule ja mürgile! 
Sina küll mõtled sellele, et mu hing on rõhutud. 
Seda võtan ma südamesse, sellepärast loodan ma veel: 
see on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud: 
need on igal hommikul uued - sinu ustavus on suur! 
Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepärast loodan ma tema peale. 
Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib. 
Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet. 
Ilmutuse 2Ja Smürna koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Esimene ja Viimne, kes oli surnud ning on jälle elavaks saanud: 
Ma tean su viletsust ja vaesust - kuid sa oled rikas - ning nende teotamist, kes ütlevad end olevat juudid, kuid ei ole seda, vaid on saatana sünagoog. 
Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada! Ennäe, kurat heidab mõned teie seast vangi, et teid läbi katsutaks, ning teil on viletsust kümme päeva. Ole ustav surmani, ja ma annan sulle elupärja! 
Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele: Võitjale ei tee teine surm mingit kahju!