Piibel.NET
Otsing Nl 3,57;Jh 16,24;1Pt 5,1–5; 1Aj 28,1–13; Trk 13,1–9
(29 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Ajaraamat 28 Ja Taavet kogus Jeruusalemma kõik Iisraeli vürstid, suguharude vürstid ja rühmade ülemad, kes kuningat teenisid, tuhande- ja sajapealikud, kuninga ja tema poegade kõigi varanduste ja karjade ülevaatajad koos ametimeeste, sõjakangelaste ja kõigi vahvate võitlejatega.
Ja kuningas Taavet tõusis jalule ning ütles: „Kuulge mind, mu vennad ja mu rahvas! Mul oli südame peal ehitada puhkekoda Issanda seaduselaekale ja meie Jumala jalgade järile, ja ma olin valmistunud ehitama.
Aga Jumal ütles mulle: Sina ära ehita mu nimele koda, sest sa oled sõjamees ja oled verd valanud!
Issand, Iisraeli Jumal, valis mind küll kõigest mu isa perest, et ma oleksin igavesti Iisraeli kuningas. Sest ta valis vürstiks Juuda ja Juuda soost mu isa pere. Ja mu isa poegade hulgast meeldisin mina temale, et ta mind tõstis kogu Iisraeli kuningaks.
Ja kõigist minu poegadest, aga Issand on mulle palju poegi andnud, on ta valinud mu poja Saalomoni istuma Issanda kuningriigi aujärjele, Iisraeli üle valitsema.
Ja ta ütles mulle: Saalomon, su poeg, ehitab mu koja ja mu õued, sest ma olen valinud tema enesele pojaks ja ma tahan olla temale isaks.
Ja mina kinnitan tema kuningriigi igaveseks ajaks, kui ta kindlaks jääb ja täidab mu käske ja seadlusi nõnda nagu praegu.
Ja nüüd, kogu Iisraeli, Issanda koguduse silma ees ja meie Jumala kuuldes ma ütlen: Pange tähele ja täitke kõiki Issanda, oma Jumala käske, et võiksite omaks pidada seda head maad ja jätta see pärandiks igaveseks ajaks oma lastele pärast teid!
Ja sina, mu poeg Saalomon, õpi tundma oma isa Jumalat ja teeni teda siira südamega ja sõnakuuleliku hingega, sest Issand uurib läbi kõik südamed ning mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid! Kui sa teda otsid, siis sa leiad ta, aga kui sa ta maha jätad, siis ta heidab su ära igaveseks ajaks.
Vaata siis nüüd, sest Issand on sinu valinud koda ehitama pühamuks! Ole vahva ja tee seda!”
Ja Taavet andis oma pojale Saalomonile templi, eeskoja hoonete, varaaitade, ülakambrite, siseruumide ja kõige pühama paiga kavandi,
ja kavandi kõigest, mis tal meeles mõlkus: Issanda koja õuedest ja kõigist kambritest ümberringi Jumala koja varanduste ja pühitsetud andide varanduste tarvis;
ja preestrite ja leviitide rühmadest, ja kogu Issanda kojas tehtavast teenistusest, ja kõigist Issanda koja teenistusriistadest;
Nutulaulud 3 Sa olid ligi, kui ma sind hüüdsin, sa ütlesid: „Ära karda!”
Johannese 16 Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik!
1. Peetruse 5 Vanemaid + Vanemate all mõeldakse koguduse juhte.   teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel:
hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult,
mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks.
Ning siis kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja.
Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele. Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest „Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu”.
Saalomoni tark. 13 Sest kõik inimesed olid ju loomu poolest tühised, neil puudus jumalatunnetus, ja nähtavaist heategudest ei osanud nad ära tunda teda, kes ON. Tegude märkajadki ei tundnud tegijat,
vaid pidasid maailma valitsevaiks jumalaiks tuld või tuult või liikuvat õhku või tähtede sõõri või võimast vett või taevavalgusi.
Kui nad, olles võlutud nende ilust, pidasid neid jumalaiks, siis oleksid nad pidanud ka teadma, kuivõrd parem on nende Valitseja, sest tema, kes on ilu algkuju, on need loonud.
Kui neid hämmastas nende jõud ja mõju, siis oleksid nad pidanud mõtlema, kuivõrd vägevam on tema, kes need on valmistanud.
Sest loodu suurusest ja ilust võib võrdpildina näha, missugune on Looja.