Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Nl 3,41;Hb 4,16;Fm 1,1-16(17-22); Mt 16,13-20
(32 vastet, leht 1 2-st)
Nutulaulud 3 Tõstkem oma südamed ja käed Jumala poole taevas! 
Matteuse 16Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt: „Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja + Inimese Poeg on Jeesuse messialik aunimetus.  olevat?” 
Aga nemad kostsid: „Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist.” 
Tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” 
Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.” 
Jeesus vastas talle: „Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas. 
Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. + Nimi Peetrus (kreeka Petros) tuleneb sõnast petra 'kalju'.  
Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.” 
Siis ta keelas jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias. 
Fileemoni 1Paulus, Kristuse Jeesuse vang, ja vend Timoteos - armsale Fileemonile, meie kaastöölisele, 
ja õde Appiale ja meie kaasvõitlejale Arhipposele ning kogudusele, kes käib su kojas koos: 
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 
Ma tänan oma Jumalat, meenutades alati sind oma palvetes. 
Olen kuulnud sinu usust Issandasse Jeesusesse ja sinu armastusest tema ja kõigi pühade vastu. 
Ma palvetan, et su usu osadus aitaks sind kõige hea tunnetamises, mis meis on Kristuse suhtes. 
Mul on olnud palju rõõmu ja julgustust sinu armastuse pärast, sest sinu kaudu, vend, on pühade südamed saanud kosutust. 
Seepärast, kuigi mul on rohkesti julgust Kristuses sind käskida, mis on su kohus, 
ma siiski meelsamini palun sind armastuse pärast. Olles vana mees Paulus, aga nüüd ka Jeesuse Kristuse vang, 
palun sind oma lapse Oneesimose + Nimi Oneesimos tähendab 'kasulik', 'tulus'.  pärast, kelle ma sünnitasin vangipõlves, 
kellest polnud sulle varem kasu, aga kes nüüd on vägagi kasuks nii sulle kui ka mulle. 
Ma saadan ta sulle tagasi, tema, see tähendab mu oma südame. 
Ma oleksin tahtnud pidada teda enese juures, et ta sinu asemel oleks hooldanud mind, kui olen evangeeliumi pärast vangipõlves, 
aga ilma sinu nõusolekuta ei tahtnud ma teha midagi, et sinu heategu poleks sunnitud, vaid vabatahtlik. 
Sest seepärast ta vist oligi sinust lahutatud mõneks ajaks, et sa saaksid ta tagasi jäädavalt, 
mitte enam orjana, vaid ülemana orjast: armsa vennana, kelleks ta on eriti minule, aga kui palju enam veel sinule, niihästi liha poolest kui ka Issandas.