Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ne 9,20;Jh 14,26;Mk 1,32–39; 1Tm 4,1–5
(15 vastet, leht 1 1-st)
Nehemja 9Sina andsid neile oma hea Vaimu, et neid targaks teha, oma mannat sa ei keelanud nende suudele ja andsid neile vett, kui neil oli janu. 
Markuse 1Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud; 
terve linn oli kogunenud maja ukse ette. 
Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime ega lubanud kurjadel vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes ta on. 
Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. 
Ja Siimon ja ta kaaslased ruttasid talle järele 
ning leidsid ta. Ja nad ütlesid talle: „Kõik otsivad sind!” 
Tema aga ütles neile: „Läki mujale, naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud!” 
Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides ja ajades välja kurje vaime. 
Johannese 14Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. 
1. Timoteose 4Aga Vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole 
nende valerääkijate silmakirjalikkuse mõjul, kes on põletanud tulemärgi oma südametunnistusse. 
Nad keelavad abiellumast ja käsivad hoiduda roogadest, mis Jumal on loonud usklikele ja tõde juba mõistnutele tänuga vastuvõtmiseks. 
Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga, 
sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi.