Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ne 7:1-4; 5Ms 30:10-14; Ps 69:30-37; Kl 1:15-20
(23 vastet, leht 1 1-st)
5. Moosese 30kui sa kuulad Issanda, oma Jumala häält, pidades tema käske ja määrusi, mis on kirjutatud sellesse Seaduse raamatusse, kui sa pöördud Issanda, oma Jumala poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. 
Sest see käsk, mille ma täna sulle annan, ei ole sulle raske täita ega kättesaamatu. 
See ei ole taevas, et sa peaksid ütlema: „Kes läheks meie eest taevasse ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita?” 
Ega ole see mere taga, et sa peaksid ütlema: „Kes läheks meie eest mere taha ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita?” 
Vaid sõna on sinule väga ligidal, sinu suus ja sinu südames, et seda täita. 
Nehemja 7Kui müür oli üles ehitatud ja ma olin väravad ette pannud, siis seati väravahoidjad, lauljad ja leviidid kohtadele. 
Ja ma andsin käsutuse Jeruusalemma üle Hananile, oma vennale, ja Hananjale, paleeülemale, kes oli ustav mees ja kartis Jumalat enam kui paljud teised. 
Ja ma ütlesin neile: „Jeruusalemma väravaid ei tohi lahti teha enne, kui päike palavasti paistab. Ja kui veel seistakse, suletagu ja riivistatagu väravad! Ja Jeruusalemma elanikest pandagu vahte, igaüks oma vahipostile ja igaüks oma koja kohale!” 
Linn oli kõikepidi lai ja suur, aga rahvast oli selles vähe ja kojad ei olnud üles ehitatud. 
Psalm 69 Aga mina olen vilets ja täis valu. Sinu abi, oh Jumal, kaitsku mind! 
Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänulauluga ma ülistan teda. 
See on Issandale meeldivam kui härg, kui härjavärss, kel on sarved ja sõrad. 
Viletsad näevad seda ja rõõmustavad; teiegi süda, kes nõuate Jumalat, peab elama. 
Sest Issand kuuleb vaeseid ega pea halvaks oma vange. 
Kiitku teda taevas ja maa, meri ja kõik, mis seal liigub! 
Sest Jumal tahab päästa Siioni ja uuesti ehitada Juuda linnad, et nad asuksid sinna elama ja päriksid selle. 
Ja tema sulaste järeltulev sugu peab selle saama pärandiks, ja need, kes armastavad tema nime, asuvad sinna elama. 
Kolossa 1 Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, 
sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad - kõik on loodud tema läbi ja tema poole. 
Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas 
ja ta on oma ihu, koguduse pea. Tema on algus, esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks. 
Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas elada 
ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi.