Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ne 1,6;Jk 5,16;Ef 1,15–23; Ap 2,22–28
(18 vastet, leht 1 1-st)
Nehemja 1Olgu nüüd su kõrv tähelepanelik ja su silmad lahti kuulma oma sulase palvet, mida ma nüüd sinu ees palvetan päevad ja ööd, Iisraeli laste, su sulaste pärast, ja millega ma tunnistan Iisraeli laste patte, mis me sinu vastu oleme teinud! Ka mina ja mu isa pere oleme pattu teinud. 
Apostlite 2 Iisraeli mehed, kuulge neid sõnu: Jeesuse Naatsaretlase, mehe, kellele Jumal on tunnistuse andnud vägevate tegude ja märkide ja tunnustähtedega, mis Jumal tema läbi teie keskel tegi, nõnda kui te isegi teate, 
tema enda, kui ta oli Jumala määratud nõu ja etteteadmise järgi loovutatud, olete teie ülekohtuste inimeste kätega risti naelutades hukanud. 
Aga Jumal on tema üles äratanud, päästes ta surmavaludest, seepärast et surmal ei olnud väge teda pidada oma võimuses. 
Taavet ütleb tema kohta: „Ma näen Issandat alati enese silme ees, sest ta on mu paremal pool, et ma ei kõiguks. 
Seepärast mu meel rõõmustab ja mu keel hõiskab, mu ihugi võib hingata lootuses, 
sest sa ei jäta mu hinge surmavalda ega anna oma Vagale näha kõdunemist. 
Sa oled mulle andnud teada elu tee, sa täidad mind rõõmuga oma palge ees.” 
Efesose 1Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, 
ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, 
et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, 
valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees 
ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. 
See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas, 
kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul, 
ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, 
kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. 
Jaakobuse 5Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.