Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Na 2,1;2Kr 5,18;Hb 12,18–25; 1Ts 5,1–11
(21 vastet, leht 1 1-st)
Nahum 2 Vaata, juba on mägede peal sõnumitooja jalad, tema kuulutab rahu. Pühitse, Juuda, oma pühi! Tasu oma tõotused! Sest iialgi enam ei tule su kallale nurjatu - ta hävitatakse sootuks. 
2. Korintose 5See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti; 
1. Tessaloonika 5Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada, 
sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. 
Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek”, siis langeb äkiline hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei pääse pakku. 
Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas. 
Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. 
Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained, 
sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel. 
Aga meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga, 
sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, 
kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või magame, üheskoos temaga elaksime. 
Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi! 
Heebrealaste 12Teie ei ole astunud käega katsutava ja tules põleva mäe ligi, ei sünguse, ei pimeduse, ei raju, 
ei pasunahääle ega niisuguse kõne kõla juurde, mille kuuljad palusid, et sellele ei lisataks ühtegi sõna; 
sest nad ei suutnud kanda seda korraldust: „Kui ka loom peaks puutuma mäe külge, siis visatagu ta kividega surnuks!”; 
ja see vaatepilt oli nii õudne, et Mooses ütles: „Ma olen kabuhirmus ja värisen!” - 
vaid teie olete tulnud Siioni mäe juurde ja elava Jumala linna, taevase Jeruusalemma juurde ja kümnete tuhandete inglite juurde, 
esikpoegade koguduse juurde, kes on kirja pandud taevas, ja Jumala, kõikide kohtumõistja juurde, ja täiuslikuks saanud õigete vaimude juurde, 
ja uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde, ja piserdamisvere juurde, mis kõneleb paremini Aabeli verest. 
Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast! Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist.