Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Mt 24:1-22
(22 vastet, leht 1 1-st)
Matteuse 24Ja Jeesus tuli pühakojast välja ja läks edasi. Ja ta jüngrid astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama. 
Jeesus hakkas rääkima ja ütles neile: „Eks te näe seda kõike? Tõesti, ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!” 
Aga kui Jeesus istus Õlimäel, astusid jüngrid ta juurde ja küsisid omavahel olles: „Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht?” 
Ja Jeesus vastas neile: „Vaadake, et keegi teid ei eksitaks! 
Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes: „Mina olen Kristus!” ja eksitavad paljusid. 
Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. 
Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. 
See kõik on aga sünnitusvalude algus. 
Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste vihaaluseks minu nime pärast. 
Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist. 
Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. 
Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. 
Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. 
Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp. 
Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Taaniel on rääkinud - lugeja mõtelgu sellele! -, 
siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse. 
Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma, 
ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube! 
Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil! 
Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval. 
Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial. 
Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi.