Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Mt 1:18-23
(6 vastet, leht 1 1-st)
Matteuse 1Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last. 
Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. 
Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: „Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust. 
Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus + Jeesus on kreeka vorm heebreakeelsest nimest Joosua, mis tähendab 'Jahve päästab'. , sest tema päästab oma rahva nende pattudest.” 
Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu: 
„Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega.