Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Malaki
3Issanda kohtupäev on ligidalVaata, ma läkitan oma ingli
 ja tema valmistab minu ees teed.
 Ja äkitselt tuleb oma templi juurde
 Issand, keda te otsite,
 ja lepingu ingel, keda te igatsete.
 Vaata, ta tuleb,
 ütleb vägede Issand. 

Aga kes suudab taluda tema tuleku päeva?
 Ja kes jääb püsima tema ilmudes?
 Sest tema on nagu sulataja tuli
 ja nagu pesupesija leelis. 

Ja ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat,
 ta puhastab Leevi poegi
 ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat:
 siis toovad nad Issandale õige ohvrianni. 

Siis meeldib Issandale
 Juuda ja Jeruusalemma ohvriand
 nagu muistseil päevil
 ja ammuseil aastail. 

Ja ma tulen teile kohut mõistma
 ning olen kärmeks tunnistajaks
 nõidade, abielurikkujate ja
 valevandujate vastu
 ning nende vastu, kes teevad liiga
 palgalisele palga poolest,
 lesknaisele ja vaeslapsele,
 kes tõukavad võõra kõrvale
 ega karda mind,
 ütleb vägede Issand. 

Kümnise toomisestSest mina, Issand, ei ole
 ennast muutnud,
 ja teie, Jaakobi lapsed,
 ei ole otsa lõppenud. 

Oma vanemate päevist alates
 olete te lahkunud mu määrustest
 ega ole neid pidanud.
 Pöörduge tagasi minu juurde,
 siis pöördun mina teie juurde,
 ütleb vägede Issand.
 Aga teie ütlete:
 „Kuidas me peaksime pöörduma?” 

Kas inimene tohib Jumalat röövida?
 Aga teie röövite mind ja ütlete:
 „Kuidas me sind röövime?”
 Kümnise ja tõstelõivuga. 

Olge needusega neetud,
 et teie, kogu rahvas, mind röövite! 

Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita,
 et mu kojas oleks toitu,
 ja proovige mind ometi sellega,
 ütleb vägede Issand.
 Tõesti, ma avan teile taevaluugid
 ja kallan teile õnnistust
 küllastuseni. 

Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse,
 et need ei hävitaks teie põlluvilja,
 ja et teie viinapuu väljal ei jääks viljatuks,
 ütleb vägede Issand. 

Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad,
 sest te saate ihaldatud maaks,
 ütleb vägede Issand. 

Õige ja õela vaheTeie sõnad mu kohta on karmid,
 ütleb Issand.
 Aga teie ütlete:
 „Mida me su kohta oleme rääkinud?” 

Te ütlete:
 „Ilmaaegu on Jumalat teenida.
 Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest
 või leinariietes käimisest
 vägede Issanda palge ees? 

Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid.
 Elavad edasi needki, kes pattu teevad,
 need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad.” 

Siis rääkisid isekeskis need,
 kes kartsid Issandat;
 ja Issand pani tähele ning kuulis
 ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat
 nende heaks, kes kardavad Issandat
 ja austavad tema nime. 

Ja nad kuuluvad mulle,
 ütleb vägede Issand,
 on mu eraomand sel päeval,
 mille ma valmistan.
 Ja ma olen neile armuline,
 nõnda nagu mees on armuline oma pojale,
 kes teda teenib. 

Ja te näete jälle vahet
 õige ja õela vahel,
 selle vahel, kes teenib Jumalat,
 ja selle vahel, kes teda ei teeni. 

Tulevane Issanda päevSest vaata, päev tuleb,
 põlev nagu ahi,
 ja kõik ülbed ja kõik,
 kes pattu teevad,
 on nagu kõrred.
 Ja see päev, mis tuleb,
 põletab nad ära,
 ütleb vägede Issand,
 ega jäta neile ei juurt ega oksa. 

Aga teile, kes te mu nime kardate,
 tõuseb õiguse päike
 ja paranemine tema tiibade all.
 Te lähete siis välja
 ja lööte kepsu nagu
 nuumvasikad. 

Ja te tallate õelaid,
 sest need saavad põrmuks
 teie taldade all
 sel päeval, mille ma valmistan,
 ütleb vägede Issand. 

Tuletage meelde mu sulase Moosese Seadust,
 määrusi ja käske,
 mis ma temale andsin Hoorebil
 kogu Iisraeli jaoks! 

Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija,
 enne kui tuleb Issanda päev,
 suur ja kardetav. 

Ja tema pöörab vanemate südamed
 jälle laste poole
 ja laste südamed
 vanemate poole,
 et ma ei peaks tulema ja lööma
 maad needusega.”