Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ml 3,1;Lk 2,10;Mt 12,15–21
(9 vastet, leht 1 1-st)
Malaki 3 Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu ees teed. Ja äkitselt tuleb oma templi juurde Issand, keda te otsite, ja lepingu ingel, keda te igatsete. Vaata, ta tuleb, ütleb vägede Issand. 
Matteuse 12Aga kui Jeesus sai seda teada, eemaldus ta sealt. Ja paljud läksid temaga kaasa, ja tema tegi nad kõik terveks. 
Ja ta hoiatas neid, et nad ei teeks teda tuntuks, 
et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu: 
„Vaata, see on mu sulane, kelle ma olen valinud, mu armastatu, kellest mu hingel on hea meel. Ma panen oma Vaimu tema peale ja ta kuulutab paganaile õigust. 
Ta ei riidle ega kisenda ega kuule tänavail keegi ta häält, 
rudjutud roogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära, kuni ta on õigusele võidu saatnud, 
ja paganad loodavad tema nime peale.” 
Luuka 2Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,