Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Mk 10:1-12; Js 66:18-21; Ps 117:1-2; Hb 12:5-13
(27 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 117 Kiitke Issandat, kõik paganad, ülistage teda, kõik rahvahõimud! 
Sest võimsaks on saanud tema heldus meie üle ja Issanda ustavus kestab igavesti. Halleluuja! 
Jesaja 66Mina tunnen nende tegusid ja mõtteid, aga ma tulen koguma kõiki rahvaid ning keeli; ja need tulevad ning näevad minu auhiilgust. 
Ja ma teen nende keskel ühe tunnustähe. Ma läkitan nende hulgast pääsenuid rahvaste juurde Tarsisesse, Puudi ja Luudi ammuküttide juurde, Tubalisse ja Jaavanisse, kaugetele saartele, kes ei ole kuulnud minust räägitavat ega ole neil aimu minu auhiilgusest; ja need kuulutavad rahvaste keskel minu auhiilgust. 
Ja nad toovad kõik teie vennad kõigi rahvaste seast ohvriannina Issandale; nad toovad nad hobuste, vankrite ja tõldadega, muulade ja kärmete kaamelitega mu pühale mäele Jeruusalemma, ütleb Issand, otsekui Iisraeli lapsed toovad puhtais astjais roaohvri Issanda kotta. 
Ja nendegi hulgast ma võtan leviitpreestreid, ütleb Issand. 
Markuse 10Ja Jeesus tõusis ja tuli Juudamaa alale sinnapoole Jordanit. Ja ta juurde voolas kokku rahvast ja ta õpetas neid, nagu tal oli tavaks. 
Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid temalt teda kiusates: „Kas mees tohib lahutada oma naisest?” 
Aga tema vastas neile: „Mida Mooses teil käskis?” 
Nemad ütlesid: „Mooses lubas kirjutada lahutustunnistuse, kui tahetakse naisest lahutada.” 
Jeesus ütles aga neile: „Teie kõva südame pärast kirjutas ta teile selle käsu, 
aga loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks. 
Seepärast jätab mees oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole 
ja need kaks saavad üheks, nõnda et nad enam ei ole kaks, vaid üks liha. 
Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!” 
Ja kodus hakkasid jüngrid taas temalt selle kohta küsima 
ja Jeesus ütles neile: „Kes iganes lahutab oma naisest ja võtab teise, rikub tollega abielu, 
ja kui naine on lahutanud oma mehest ja läheb teisele, rikub ta abielu.” 
Heebrealaste 12Ja te olete täiesti unustanud julgustuse, mis teile nagu poegadele ütleb: „Mu poeg, ära põlga Issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib! 
Sest keda Issand armastab, seda ta karistab, ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab.” 
Kannatused on teile kasvatuseks: Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata? 
Kui te olete ilma kasvatuseta, mille osaliseks on saanud kõik, siis tähendab see, et te olete sohilapsed ja mitte pojad. 
Pealegi olid meie lihased isad meile kasvatajaiks ja me pelgasime neid; kas me siis palju enam ei peaks alistuma vaimude Isale, et elada? 
Lihased isad kasvatasid meid ju lühikest aega ja oma äranägemise järgi, aga tema kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest. 
Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust; aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud.