Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Mk 1:1-8
(8 vastet, leht 1 1-st)
Markuse 1Jeesuse Kristuse [Jumala Poja] evangeeliumi algus. 
Nõnda nagu on kirjutatud prohvet Jesaja raamatus: „Vaata, ma saadan sinu palge eele oma käskjala, kes valmistab su teed. 
Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!”, 
nii sündis, et Ristija Johannes oli kõrbes ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks. 
Ja tema juurde läks kogu Juudamaa ja kõik Jeruusalemma linna rahvas ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões. 
Ja Johannese riided olid kaamelikarvadest ja ta niuete ümber oli nahkvöö ning ta sõi rohutirtse ja metsmett. 
Ja ta kuulutas: „Pärast mind tuleb minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ma ei kõlba kummardudes lahti päästma. 
Mina ristin teid veega, aga tema ristib teid Püha Vaimuga.”