Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Miika
5Petlemmast tuleb rahuvürstAga sina, Petlemm Efrata,
 olgugi väike
 Juuda tuhandete seas,
 sinust tuleb mulle see,
 kes saab valitsejaks Iisraelis
 ja kes põlvneb
 muistseist päevist, igiaegadest. 

Seepärast jäetakse nad saatuse hooleks
 ajani, mil sünnitaja on sünnitanud;
 siis pöördub ta vendade jääk
 tagasi Iisraeli laste juurde. 

Ja tema seisab ning hoiab karja
 Issanda jõus,
 Issanda, oma Jumala
 nime ülevuses.
 Ja nemad jäävad elama,
 sest tema on suur
 ilmamaa ääreni. 

Ja see tähendab rahu.
 Kui Assur tuleb meie maale
 ja kui ta astub meie paleedesse,
 siis seame tema vastu seitse karjast
 ja kaheksa vürsti. 

Nemad karjatavad mõõgaga Assuri maad
 ja halja teraga Nimrodi maad;
 tema päästab meid Assuri käest,
 kui see tuleb meie maale
 ja tungib meie piiridesse. 

Siis on Jaakobi jääk
 paljude rahvaste keskel
 otsekui kaste Issandalt,
 nagu vihmapiisad rohu peal,
 mis ei oota inimest
 ega looda inimlaste peale. 

Siis on Jaakobi jääk
 paganate seas,
 paljude rahvaste keskel,
 otsekui lõvi metsloomade seas,
 otsekui noor lõvi
 lambakarja keskel,
 kes sinna tungides tallab ja murrab,
 ilma et oleks päästjat. 

Olgu su käsi tõstetud
 su vaenlaste vastu
 ja kõik su vihamehed hävitatagu! 

Ja sel päeval, ütleb Issand,
 hävitan ma sinult hobused
 ja teen lõpu su sõjavankritele. 

Ma hävitan su maa linnad
 ja kisun maha kõik su kindlused. 

Ma hävitan sinu nõidused
 ja sulle ei jää enam lausujaid. 

Ma hävitan sinu
 nikerdatud kujud ja ebaususambad
 ja sa ei saa enam kummardada
 oma kätetööd. 

Ma kisun sinult su viljakustulbad
 ja hävitan su linnad. 

Vihas ja raevus
 tasun ma kätte paganaile,
 kes pole võtnud mind kuulda.