Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Mi 7,8;1Ts 5,5;Ii 7,11–21; Lk 19,41–48
(21 vastet, leht 1 1-st)
Iiob 7 Seepärast ei taha minagi keelata oma suud: ma räägin oma vaimu ahastuses, kaeblen oma hinge kibeduses. 
Kas ma olen meri või meremadu, et sa paned mu üle valve? 
Kui ma mõtlen: „Mu voodi peab mind trööstima, mu magamisase mu kaebust kandma”, 
siis sa kohutad mind unenägudes ja teed mulle hirmu nägemustega, 
nõnda et mu hing peab paremaks lämbumist, pigem surm kui need mu kondid! 
Küllalt! Ma ei taha elada igavesti! Jäta mind! Mu päevad ongi ju ainult õhk. 
Mis on inimene, et sa pead teda suureks ja et sa paned teda tähele, 
vaatad ta järele igal hommikul ja katsud teda läbi igal hetkel? 
Kas sa ei pööragi oma pilku ära mu pealt ega jäta mind süljeneelamise ajakski? 
Kui ma ka olen pattu teinud, mida ma siis sellega teen sinule, sa inimese valvur? Miks panid minu enesele märklauaks ja miks olen saanud sulle koormaks? 
Miks sa ei anna andeks mu üleastumist ega võta ära mu süüd? Sest nüüd ma lähen mulda magama ja kui sa mind otsid, siis ei ole mind enam.” 
Miika 7 Ära rõõmusta minu pärast, mu vaenlane! Kui ma langen, siis ma tõusen üles; kui ma istun pimeduses, siis on Issand mulle valguseks. 
Luuka 19Ja kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast: 
„Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja! Ent nüüd on see sinu silmade eest peidus. 
Sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt 
ja lõhuvad su maani maha, ja su lapsed sinu sees, ega jäta kivi kivi peale, seepärast et sa ei ole ära tundnud oma soosinguaega.” 
Ja Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama müüjaid, 
öeldes neile: „Kirjutatud on:Minu koda peab olema palvekoda, aga teie olete teinud ta röövlikoopaks.” 
Ja Jeesus oli päevast päeva õpetamas pühakojas. Aga ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid võimalust teda hukata, samuti ülikud, 
ent nad ei leidnud, mida teha, sest kogu rahvas rippus Jeesuse küljes teda kuulates. 
1. Tessaloonika 5Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed.