Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Mi 5,1;1Kr 1,28;Mt 8,18–22
(7 vastet, leht 1 1-st)
Miika 5 Aga sina, Petlemm Efrata, olgugi väike Juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist, igiaegadest. 
Matteuse 8Aga kui Jeesus nägi rahvahulka enese ümber, käskis ta minna vastaskaldale. 
Ja üks kirjatundja ütles tema juurde astudes: „Õpetaja, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa ka iganes läheksid!” 
Ja Jeesus vastas talle: „Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal + Inimese Poeg võib siin tähendada Jeesuse tiitlit nagu tavaliselt, ent võimalik, et ka lihtsalt inimest, vrd Mk 2:28.  ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.” 
Üks teine tema jüngritest ütles talle: „Issand, luba mul enne minna matma oma isa!” 
Aga Jeesus vastas talle: „Järgne mulle ja lase surnuil oma surnud matta!” 
1. Korintose 1Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on,