Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Lk 24:36-49; Ap 1:1-11; Ps 47:2-9; Ef 1:17-23
(40 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 47 Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega! 
Sest Issand, Kõigekõrgem, on kardetav, ta on kogu ilmamaa suur kuningas. 
Tema heidab rahvad meie alla ja rahvahõimud meie jalge alla. 
Tema valib meile meie pärisosa, oma armsa Jaakobi toreduse. Sela. 
Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega. 
Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust! Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust! 
Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu! 
Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel. 
Luuka 24Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile: „Rahu olgu teile!” 
Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat. 
Ent tema ütles neile: „Miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? 
Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise! Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat!” 
Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. 
Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile: „Kas teil on siin mingit söögipoolist?” 
Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala, 
ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. 
Siis ütles Jeesus neile: „Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud.” 
Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama 
ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. 
Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. 
Teie olete nende asjade tunnistajad. 
Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!” 
Apostlite 1Esimese raamatu, Teofilos, ma kirjutasin kõigest sellest, mida Jeesus algusest peale tegi ja õpetas 
kuni selle päevani, mil ta võeti üles taevasse pärast seda, kui ta apostlitele, keda ta oli valinud Püha Vaimu kaudu, oli andnud korraldusi. 
Neile ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist.