Piibel.NET
Otsing Lk 13:1-9; 2Ms 3:1-15; Ps 103:1-11; 1Kr 10:1-12
(47 vastet, leht 2 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 103 Sest otsekui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad.
Luuka 13 Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele galilealastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega.
Ja Jeesus ütles neile vastuseks: „Kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud?
Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti.
Või arvate, et need kaheksateist, kelle peale langes Siiloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad?
Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti.”
Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna: „Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele. Ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud.
Siis ta ütles viinamäe aednikule: „Vaata, juba kolm aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis maha! Milleks ta raiskab maad?”
Aga aednik vastas: „Isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikut panen,
ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma, aga kui mitte, siis raiu ta maha!””
1. Korintose 10 Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all ja kõik läksid läbi mere
ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres,
ja kõik sõid sama vaimulikku rooga
ja kõik jõid sama vaimulikku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid; see kalju oli aga Kristus.
Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning nad löödi maha kõrbes.
Need lood on saanud meile näiteiks, et meie ei himustaks kurja, nii nagu nemad himustasid.
Ärge ka saage ebajumalateenijateks, nõnda kui mõned neist, nagu on kirjutatud: „Rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima.”
Ärgem ka langegem kõlvatusse, nõnda kui mõned neist langesid ning ühel päeval hukkus kakskümmend kolm tuhat.
Ärgem ka kiusakem Issandat, nagu mõned neist kiusasid ning hukkusid madude läbi.
Ärge ka nurisege, nagu mõned neist nurisesid ning hukkusid laastaja käe läbi.
Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp.
Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks!