Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Lk 10,16a;Lk 16,19–31; Jr 23,16–29; Ps 76;1Jh 4,16b–21
(47 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 76Keelpillil mängijale laulujuhatajale: Aasafi lugu ja laul. 
Jumal on Juuda seas tuttav, Iisraelis on tema nimi suur. 
Saalemis on tema elamu ja tema eluase on Siionis. 
Seal ta murdis katki välkuvad ammud, kilbi ja mõõga ja sõja. Sela. 
Sina oled hiilgav, ülevam igavestest mägedest. 
Südidelt kangelastelt riisuti relvad; nad suikusid unne, ja ühegi vahva mehe kätel ei leidunud jõudu. 
Sinu sõitlemise pärast, Jaakobi Jumal, olid uimaselt maas nii hobused kui ratsanikud. 
Sina, sina oled kardetav; ja kes suudab seista sinu palge ees, kui sa vihastad? 
Sina andsid taevast kuulda kohtuotsuse; ilmamaa lõi kartma ning jäi vait, 
sest Jumal tõusis kohut mõistma, et päästa kõik hädalised maa peal. Sela. 
Sest inimeste vihaleek peab sulle andma tänu; viimsegi vihaleegi jätte sa paned oma vööle. 
Tehke tõotusi ja tasuge need Issandale, oma Jumalale; kõik, kes on tema ümber, toogu ande kardetavale! 
Tema kärbib vürstide vaimu, tema on kardetav ilmamaa kuningaile. 
Jeremija 23 Nõnda ütleb vägede Issand: Ärge kuulake nende prohvetite sõnu, kes teile prohvetlikult kuulutavad - nad ainult tüssavad teid tühiste lootustega: nad räägivad oma südame kujutlustest, mitte Issanda suust. 
Nad ütlevad ühtepuhku mu laimajaile: „Issand on öelnud: Teil on rahu!” Ja igaühele, kes käib oma südame paadumuses, nad ütlevad: „Teile ei tule õnnetust!” 
Aga kes neist on olnud osaduses Issandaga ja on näinud ning kuulnud tema sõna? Kes on tähele pannud ja kuulnud tema sõna? 
Vaata, Issanda torm, tema raev puhkeb, ja keeristorm keerutab üle õelate pea. 
Issanda viha ei pöördu enne, kui ta on teoks teinud ja korda saatnud oma tahtmise. Viimseil päevil te mõistate seda hästi. 
Mina ei ole neid prohveteid läkitanud, vaid nad ise jooksevad; mina ei ole neile rääkinud, vaid nad ise kuulutavad prohveti kombel. 
Kui nad oleksid olnud osaduses minuga, siis nad kuulutaksid mu rahvale minu sõnu ning pööraksid neid nende kurjadelt teedelt ja kurjadest tegudest. 
Kas ma ainult ligidal olen Jumal, ütleb Issand, aga kaugemal ei olegi Jumal? 
Kas saab keegi ennast peita peidupaikadesse, ilma et mina teda näeksin? ütleb Issand. Kas see pole mina, kes täidab taeva ja maa? ütleb Issand. 
Ma olen kuulnud, mida räägivad need prohvetid, kes minu nimel kuulutavad valet, öeldes: „Ma nägin und, ma nägin und!” 
Kui kaua see kestab? Ons midagi südames neil prohveteil, kes kuulutavad valet ja kes avaldavad oma südame pettekujutlusi, 
kes mõtlevad oma unenägudega, mida nad üksteisele jutustavad, panna mu rahva unustama minu nime, nõnda nagu nende vanemad unustasid minu nime Baali pärast?