Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Kohtumõistjate raamatKohtumõistjate
5Deboora ja Baaraki võidulaulJa Deboora ning Baarak, Abinoami poeg, laulsid tol korral
 nõnda: 

„Et lakad lehvisid Iisraelis,
 et rahvas oli võitlusvalmis,
 selle eest kiitke Issandat! 

Kuulge, kuningad, pange tähele, vürstid!
 Mina - ma laulan Issandale,
 mängin Issandale, Iisraeli Jumalale! 

Issand, kui sa läksid välja Seirist,
 kui sa astusid esile Edomi väljadelt,
 siis värises maa, taevadki tilkusid,
 jah, pilved piserdasid vett. 

Mäed kõikusid Issanda ees,
 see Siinai Issanda, Iisraeli Jumala ees. 

Samgari, Anati poja päevil, Jaeli päevil,
 olid teed tühjad
 ja rändurid käisid kaudseid teid. 

Iisraelis lakkasid olemast põldurid, lakkasid,
 kuni tõusin mina, Deboora,
 tõusin kui Iisraeli ema. 

Kui uusi jumalaid valiti,
 siis oli sõda väravais.
 Kas nähti kilpi või piiki
 Iisraeli neljakümnel tuhandel? 

Minu süda kuulub Iisraeli käsuandjaile,
 võitlusvalmitele rahva hulgas.
 Kiitke Issandat! 

Võikudel emaeeslitel ratsutajad,
 vaipadel istujad ja teekäijad -
 laulge sellest! 

Laulge hõiskehääli veeammutuspaikades,
 seal ülistatakse Issanda õiglust,
 tema põldurite õiget panust Iisraelis,
 siis kui Issanda rahvas läks alla väravaisse. 

Virgu, virgu, Deboora!
 Virgu, virgu, laula laulu!
 Tõuse, Baarak,
 võta tagasi oma vangid,
 Abinoami poeg! 

Tol korral läks jääk alla vägevate juurde,
 Issanda rahvas tuli kangelastena alla mu juurde. 

Efraimist need, kes olid välja juurinud Amaleki,
 sinu järel Benjamin koos su hõimudega.
 Maakirist laskusid käsuandjad
 ja Sebulonist valitsuskepi kandjad. 

Debooraga koos mu vürstid Issaskaris,
 ja nagu Issaskar, nõnda Baarak
 läkitati orgu tema kannul.
 Ruubeni rühmadel olid suured arupidamised. 

Miks jäid istuma sadulakorvide vahele,
 kuulama karjaste vilesid?
 Ruubeni rühmadel olid suured arupidamised. 

Gilead jäi paigale teisele poole Jordanit,
 ja Daan, miks ta teenis võõrastes laevades?
 Aaser istus mererannas
 ja jäi oma valgmate juurde. 

Sebulon on rahvas, kes osutas surmapõlgust,
 nõndasamuti Naftali
 välja kõrgete paikade peal. 

Kuningad tulid, sõdisid,
 tol korral sõdisid Kaanani kuningad,
 Taanakis, Megiddo vee ääres,
 aga hõbedat nad saagiks ei saanud. 

Taevast taplesid tähed,
 oma teedelt taplesid need
 Siisera vastu. 

Kiisoni jõgi uhtus nad ära,
 muinasaja jõgi, Kiisoni jõgi.
 Astu, mu hing, väega! 

Siis oli hobukapjade plaginat
 tema täkkude nelja ajades. 

Needke Meeros, ütleb Issanda ingel,
 needke tõesti ta elanikud!
 Sest nad ei tulnud Issandale appi,
 Issandale appi kangelaste hulgas. 

Õnnistatud olgu naiste hulgas Jael,
 keenlase Heberi naine,
 õnnistatud naiste hulgas telkides! 

Teine küsis vett, tema andis piima,
 ulatas kalli kausiga petipiima. 

Ta sirutas käe vaia
 ja parema käe töömeeste vasara järele.
 Ta tagus Siiserat, lõhkus ta pea,
 purustas ja puuris läbi ta oimud. 

Jaeli jalgade juures vajus Siisera kokku,
 langes, jäi lamama,
 Jaeli jalgade juures ta vajus, langes.
 Kus ta vajus, seal ta langes tapetuna. 

Siisera ema vaatas aknast,
 kurtis läbi aknaava:
 Miks viibib ta vanker tulemast?
 Miks pole kuulda ta rakendite müra? 

Tema targemad vürstinnad vastasid talle,
 ka ta ise andis enesele vastuse: 

Eks nad leia, jaga saaki?
 Tüdruk, kaks tüdrukut mehe kohta,
 kirjusid kangaid saagiks Siiserale,
 saagiks kirjusid kangaid,
 kirjatud rätik, kaks rätti
 saagikssaadute kaeltel. 

Nõnda hukkuvad kõik su vaenlased, Issand.
 Aga kes sind armastavad, need on otsekui päike,
 kui ta tõuseb oma võimuses.”
 
 Ja maal oli rahu nelikümmend aastat.