Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Km 6,13;Mk 4,38;Jh 14,15–21; Lk 22,1–6
(15 vastet, leht 1 1-st)
Kohtumõistjate 6Ja Gideon vastas temale: „Oh mu Issand! Kui Issand on meiega, mispärast on siis see kõik meid tabanud? Ja kus on kõik tema imeteod, millest meie vanemad meile on jutustanud, öeldes: Eks ole Issand meid Egiptusest ära toonud? Aga nüüd on Issand meid maha jätnud ja Midjani kätte andnud!” 
Markuse 4Ja Jeesus oli paadi päras istepadjal magamas, ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle: „Õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?” 
Luuka 22Aga lähenes hapnemata leibade püha, mida hüütakse paasaks, 
ning ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid võimalust, kuidas Jeesust hukata, sest nad kartsid rahvast. 
Aga saatan oli läinud Juuda sisse, keda hüüti Iskariotiks, kes oli nende kaheteistkümne hulgast, 
ja Juudas läks ja rääkis kokku ülempreestrite ja templivalvuritega selles, kuidas ta saaks Jeesuse ära anda nende kätte. 
Ja nad said rõõmsaks ja leppisid temaga kokku, et nad annavad talle raha. 
Ja Juudas nõustus ning hakkas otsima Jeesuse äraandmiseks parajat aega, mil rahvahulka pole ta ümber. 
Johannese 14Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! 
Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: 
Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. 
Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. 
Veel pisut aega, ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. 
Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma Isas ja teie minus ja mina teis. 
Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu Isa, ja mina armastan teda ning näitan talle ennast.”