Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Kl 1:1–8;Ps 34:11–18;Lk 4:38–44;
(23 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 34 Noored lõvidki väsivad ja on näljas; aga kes Issandat otsivad, neil ei puudu mingit head. 
Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust! 
Kes sa ka oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, 
hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast; 
hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga! 
Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole. 
Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus. 
Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. 
Luuka 4Aga Jeesus tõusis püsti, lahkus sünagoogist ja tuli Siimona majja. Siimona ämm oli aga haige kõrges palavikus, ja nad palusid Jeesust teda aidata. 
Ja Jeesus astus tema peatsi juurde ja sõitles palavikku ning see lahkus temast. Ja naine tõusis otsekohe üles ja teenis neid. 
Aga kui päike oli loojunud, tõid kõik, kellel oli mitmesugustes tõbedes haigeid, need tema juurde. Ja Jeesus pani oma käed igaühe peale nendest ning tegi nad terveks. 
Aga kurjad vaimudki läksid välja paljudest, ise kisendades: „Sina oled Jumala Poeg!” Ja tema sõitles kurje vaime ega lasknud neil rääkida, sest nad teadsid, et tema on Messias. 
Päeva hakul Jeesus väljus ning läks tühja paika. Ja rahvahulgad otsisid ta üles, tulid tema juurde ja tahtsid teda kinni pidada, et ta nende juurest ära ei läheks. 
Aga tema ütles neile: „Ma pean ka teistele linnadele kuulutama evangeeliumi Jumala riigist, sest selleks on mind läkitatud.” 
Ja ta jutlustas Juudamaa sünagoogides. 
Kolossa 1Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel, ja vend Timoteos - pühadele, kes on Kolossas, ustavatele vendadele Kristuses: 
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt [ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt]! 
Me täname Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa alati, kui me teie eest palvetame, 
sest me oleme kuulnud teie usust Kristusesse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu 
lootuse pärast, mis teile on tallele pandud taevas. Sellest lootusest te olete juba kuulnud evangeeliumi tõesõnas, 
mis on tulnud teie juurde, nõnda nagu see kogu maailmas on vilja kandmas ja kasvamas. Nii on see ka teie seas sellest päevast peale, mil te kuulsite ja tõeliselt ära tundsite Jumala armu; 
nõnda nagu te olete õppinud Epafrase, meie armsa kaassulase käest, kes on ustav Kristuse teener teie heaks. 
See ongi tema, kes meile on teatanud teie armastusest Vaimus.