Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jesaja
61Jumala võitud mehe hea sõnumIssanda Jumala Vaim on minu peal,
 sest Issand on mind võidnud;
 ta on mind läkitanud
 viima rõõmusõnumit alandlikele,
 parandama neid, kel murtud süda,
 kuulutama vabastust vangidele
 ja avama pimedate silmi, 

kuulutama Issanda meelepärast aastat
 ja meie Jumala kättemaksu päeva,
 trööstima kõiki leinajaid, 

andma Siioni leinajaile
 laubaehte tuha asemel,
 rõõmuõli leinarüü asemel,
 ülistusrüü kustuva vaimu asemel,
 et neid nimetataks „Õigluse tammedeks”,
 „Issanda istanduseks”,
 millega ta ennast ehib. 

Nad ehitavad üles muistsed varemed,
 taastavad esivanemate rüüstatud paigad
 ja uuendavad hävitatud linnad,
 mis põlvede jooksul on olnud laastatud. 

Ja võõrad seisavad ning hoiavad teie karja,
 muulased on teie põllu- ja viinamäeharijad. 

Aga teid nimetatakse Issanda preestriteks,
 teist räägitakse kui meie Jumala sulastest;
 te toitute rahvaste rikkustest
 ja võite kiidelda nende varandusega. 

Häbi ja teotuse asemel te saate kahekordse osa
 ja ilutsete selles:
 te pärite kahekordselt oma maal,
 teil on igavene rõõm, 

sest mina, Issand, armastan õiglust,
 vihkan röövimist ja nurjatust.
 Ma annan neile ustavalt töötasu
 ja teen nendega igavese lepingu. 

Nende sugu saab tuntuks paganate juures
 ja nende järglaskond rahvaste keskel;
 kõik, kes neid näevad, tunnevad ära,
 et nad on Issanda õnnistatud sugu. 

Mina rõõmutsen väga Issandas,
 mu hing ilutseb mu Jumalas,
 sest ta on mind riietanud päästeriietega,
 katnud õigusekuuega,
 otsekui oleks peigmees enesele pähe pannud piduliku peakatte
 või pruut ennast ehetega ehtinud. 

Sest nagu maa toob esile oma kasvud
 ja aed laseb võrsuda oma külvi,
 nõnda laseb ka Issand Jumal
 võrsuda õigust ja kiitust
 kõigi rahvaste ees.