Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jesaja
32Õiglane kuningas hakkab valitsemaVaata, kuningas hakkab valitsema õigluses
 ja vürstid asuvad juhtima, nagu on kohus. 

Siis on igaüks neist
 otsekui pelgupaik tuule
 või ulualune vihmahoo eest,
 otsekui veeojad põuases paigas,
 otsekui võimsa kalju vari
 märga igatseval maal. 

Siis pole nägijate silmad suletud
 ja kuuljate kõrvad panevad tähele. 

Läbematute süda õpib tundma tõde
 ja kogelejate keel ruttab selgesti rääkima. 

Jõledat ei hüüta enam õilsaks
 ja petist ei nimetata auliseks. 

Sest jõle räägib jõledust
 ja ta süda taotleb nurjatust,
 et teha jumalavallatust
 ja rääkida Issanda kohta valet,
 et näljast hinge lasta nälgida
 ja janusele keelata jooki. 

Petise relvad on kurjad,
 ta kavatseb häbitegusid,
 et hävitada hädalisi valekõnega,
 isegi kui vaene räägib õigust. 

Aga õilis kavatseb õilsaid asju
 ja jääb püsima õilsate asjade juurde. 

Hoiatus Jeruusalemma naisteleMuretud naised,
 tõuske üles, kuulake mu häält;
 hooletud tütred,
 kuulake mu kõnet! 

Veel aasta ja mõned päevad,
 siis te, hooletud, värisete,
 sest viinamarjalõikusel on lõpp,
 korjamist enam ei tule. 

Vabisege, muretud,
 värisege, muretud,
 värisege, hooletud,
 riietuge lahti,
 võtke endid alasti
 ja vöötage niuded! 

Siis lüüakse endile vastu rindu
 toredate põldude pärast,
 viljakate viinapuude pärast, 

minu rahva põllumaa pärast,
 mis kasvatab kibuvitsu ja ohakaid,
 jah, kõigi lusthoonete pärast
 selles ülemeelikus linnas. 

Sest palee jääb maha,
 linna lärm lakkab,
 templiküngas ja vahitorn muutuvad
 igavesti kõledaiks väljadeks,
 metseeslitele rõõmuks,
 karjadele karjamaaks, 

kuni meie peale valatakse Vaim ülalt.
 Siis saab kõrb viljapuuaiaks
 ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks. 

Elu Jumala rahusSiis elab õigus kõrbes
 ja õiglus võtab aset viljapuuaias. 

Ja õigluse vili on rahu,
 õigluse tulemuseks
 püsiv rahulik elu
 ning julgeolek. 

Ja mu rahvas elab
 rahu eluasemel,
 kindlais elamuis
 ning häirimatuis hingamispaigus, 

kui sajab rahet,
 mets langeb maha
 ja linn vajub madalusse. 

Õnnelikud olete teie,
 külvajad kõigi vete ääres,
 kes te võite härja ja eesli jalga
 lasta vabalt joosta.