Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jesaja
11Iisai võsu õiglane valitsusAga Iisai kännust tõuseb võrse
 ja võsu tema juurtest kannab vilja. 

Ja tema peal hingab Issanda Vaim,
 tarkuse ja arukuse Vaim,
 nõu ja väe Vaim,
 Issanda tundmise ja kartuse Vaim. 

Tema õndsus on Issanda kartuses.
 Ei ta mõista kohut oma silma nägemise
 ega otsusta oma kõrva kuulmise järgi, 

vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses
 ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses;
 ta lööb oma suu vitsaga maad
 ja surmab oma huulte puhanguga õela. 

Õigus on kui vöö tema niudeil
 ja ustavus kui rihm ta puusadel. 

Siis elab hunt tallega üheskoos
 ja panter lesib kitsekese kõrval;
 vasikas, noor lõvi ja nuumveis on üheskoos
 ning pisike poiss ajab neid. 

Lehm ja karu käivad karjamaal,
 nende pojad lesivad üheskoos,
 ja lõvi sööb õlgi nagu veis. 

Imik mängib rästiku uru juures
 ja võõrutatu sirutab käe mürkmao koopasse. 

Ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel,
 sest maa on täis Issanda tundmist -
 otsekui veed katavad merepõhja. 

Sel päeval sünnib, et Iisai juurt,
 kes seisab rahvaile lipuks,
 otsivad paganad
 ja tema asupaik saab auliseks. 

Iisraeli jäägi võidukas teekond kojuJa sel päeval sirutab Issand veel teist korda käe, et lunastada
 oma rahva jääki, kes on järele jäänud Assurist ja Egiptusest,
 Patrosest, Etioopiast, Eelamist, Sinearist, Hamatist ja mere
 saartelt. 

Ta tõstab rahvastele lipu,
 kogub Iisraeli hajutatud
 ja korjab kokku Juuda pillutatud
 neljast maailmakaarest. 

Siis lakkab Efraimi kadestamine
 ja hävitatakse Juuda rõhujad.
 Efraim ei kadesta Juudat
 ja Juuda ei rõhu Efraimi. 

Nad tormavad siis vilistite maale läände,
 nad riisuvad üheskoos idamaa poegi.
 Edom ja Moab on neile käealuseks,
 ammonlased on nende alamad. 

Ja Issand lõhestab Egiptuse merelahe
 ning viipab käega, oma tugeva tuulega,
 üle Frati jõe
 ja lööb selle seitsmeks ojaks,
 et kuivijalu saab läbi minna. 

Siis on maantee tema rahva jäägile,
 kes Assurist alles jääb,
 otsekui Iisraelil oli
 ta Egiptusemaalt tuleku päeval.