Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Js 7:10-14
(5 vastet, leht 1 1-st)
Jesaja 7Ja Issand käskis öelda Aahasele veel seda: 
„Küsi enesele Issandalt, oma Jumalalt, tunnustäht sügavusest või kõrgusest!” 
Aga Aahas vastas: „Ma ei küsi ega kiusa Issandat!” 
Siis Jesaja ütles: „Kuulge ometi, Taaveti sugu! Ons teil veel vähe inimeste vaevamisest, et te ka mu Jumalat vaevate? 
Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi + Tõlge 'neitsi' põhineb Septuagintal. Heebreakeelse originaali alma tähendab 'noor naine'.   jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immaanuel + Nimi Immaanuel tähendab 'Jumal on meiega'.  .