Piibel.NET
Otsing Js 7:1–9; Ps 48:2–3a,3bc-4,5–6,7–8; Mt 11:20–24
(21 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 48 Suur on Issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas tema pühal mäel.
Kaunisti tõuseb kõrgele kogu maa rõõm, Siioni mägi kauges põhjas, see suure kuninga linn.
Jumal on tema kuninglikes kodades tuntud kindla varjupaigana.
Sest vaata, kuningad kogunesid ning läksid üheskoos tema vastu.
Nemad nägid ja tardusid, kohkusid, põgenesid ära.
Värin valdas neid seal, valu, nagu sünnitajal naisel.
Idatuulega sa murrad katki Tarsise laevad.
Jesaja 7 Ja neil päevil, kui Juudas oli kuningaks Aahas, kes oli Ussija poja Jootami poeg, sündis, et Süüria kuningas Retsin ja Iisraeli kuningas Pekah, Remalja poeg, tulid sõdima Jeruusalemma vastu; aga nad ei suutnud seda vallutada.
Kui Taaveti kojale anti teada ja öeldi, et Süüria on liidus Efraimiga + Nimi Efraim tähendab sageli põhjariiki Iisraeli, vastandina Juuda riigile.  , siis vabises ta enese ja ta rahva süda, otsekui vabiseksid metsapuud tuule käes.
Ja Issand ütles Jesajale: „Mine ometi Aahasele vastu, sina ja su poeg Sear-Jaasub + Nimi Sear-Jaasub tähendab 'jääk pöördub tagasi'.  , Ülatiigi veejuhtme otsa juurde, Vanutajavälja maanteele,
ja ütle temale: Hoia ennast ja ole rahulik, ära karda ja su süda ärgu mingu araks nende kahe suitseva tukiotsakese pärast - Süüria Retsini ja Remalja poja vihapalangu pärast!
Sellepärast et Süüria, Efraim ja Remalja poeg on pidanud sinu vastu kurja nõu, öeldes:
„Läki üles Juuda vastu, tükeldagem see ja vallutagem endile ning tõstkem seal Taabali poeg kuningaks!” -
ütleb Issand Jumal nõnda: See ei lähe korda ega sünni!
Sest Süüria pea on Damaskus ja Damaskuse pea on Retsin. Ja veel kuuskümmend viis aastat - siis on Efraim kui rahvas purustatud.
Efraimi pea on Samaaria ja Samaaria pea on Remalja poeg. Kui te ei usu, siis te ei püsi!”
Matteuse 11 Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud:
„Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! + Korasin ja Betsaida asuvad Kapernauma lähedal.   Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud.
Ometi ma ütlen teile: Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil!
Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini.
Ometi ma ütlen teile: Soodomamaal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul!”